Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lässatsningen, åk 3

Skapad 2019-08-20 11:38 i Trönö skola Söderhamn
Parläsning i svenska
Grundskola F – 3 Svenska Svenska som andraspråk
Att få vara med om äventyr, spänning och fantasi är helt fantastiskt. Att kunna läsa eller få lyssna på någon som läser gör att man kan förstå olika texters budskap. Man kan få upptäcka helt nya världar. Glädjen till den läsningen hittar man enklast genom att få ett läsflyt, så att man kan ta till sig många typer av texter. Ett sätt till att snabbt få upp ett läsflyt är genom att metodiskt läsa ofta och att man läser samma text fler än en gång.

Innehåll

Arbetsområde och syfte:

Lästräning ur en skönlitterär bok för att förbättra läsflyt och läsförståelse.

 

Mål för eleven:

Du ska förbättra ditt läsflyt, så att du klarar de riktlinjer vi har för varje termin (H4, åk 3 hösttermin: 66 ord/min, vårtermin 72 ord/min) och så att du i slutändan klarar de nationella kunskapskraven.

Du ska kunna läsa högt för en vuxen eller kamrater.

Du ska kunna lyssna när andra läser.

Du ska kunna prata med den du läser tillsammans med om det du eller hen just har läst.

Du ska ta ansvar för att på olika sätt ta reda på vad ord du inte förstår betyder.

 

Arbetssätt:

Under höstterminen kommer eleverna i åk 3 att lästräna i en egen vald skönlitterär bok dagligen både hemma och i skolan. Min förväntning är att alla barn läser en sida om dagen hemma. Den sidan man har läst hemma får man sedan läsa upp för en kamrat eller vuxen i skolan, samtidigt som man innan dess har berättat för kamraten/den vuxne om vad boken handlar om, vilka som är huvudpersonerna o.s.v. Att läsa tillsammans med någon är för att eleven ska få mycket lästräning och talutrymme i samtalet kring det lästa. Som lyssnande kamrat har man som uppgift att ställa frågor till kompisen som läser. 

Bedömning:

Du ska kunna läsa högt med flyt för mig, samt kunna samtala kring den lästa texten. Du ska kunna reflektera kring handlingen, huvudpersonerna, samt kunna reflektera och göra kopplingar till dina egna erfarenheter. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Läsa

Nivå 1
på väg att uppnå kunskapskravet
Nivå 2
uppnått kunskapskravet
Läsa
flyt
 • Sv   3
Jag kan tillsammans med en kompis läsa skönlitterära texter. Kompisen hjälper till med ord jag inte kan.
Jag kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt.
lässtrategier T ex pekar på varje ord jag läser. Delar upp långa ord, Har en linjal under meningen, läser högt för mig själv
 • Sv   3
Jag kan använda lässtrategier som gör att jag får flyt i läsningen med hjälp av en kompis.
Jag kan använda lässtrategier som gör att jag får flyt i läsningen
läsförståelse återberätta, kommentera
 • Sv   3
Jag kan, med stöd av en kompis, kommentera och återberätta, för mig viktiga delar, av innehållet i det jag läst. Det gör jag på ett enkelt sätt som visar att jag förstått det jag läser.
Jag kan kommentera och återberätta, för mig viktiga delar, av innehållet i det jag läst. Det gör jag på ett enkelt sätt som visar att jag förstått det jag läser.
texters budskap
 • Sv   3
Jag kan, med stöd av min kompis, berätta om tydliga budskap i texten. Jag kan också berätta om egna erfarenheter som jag kommer att tänka på som hör samman med textens budskap.
Jag kan berätta om tydliga budskap i texten. Jag kan också berätta om egna erfarenheter som jag kommer att tänka på som hör samman med textens budskap.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: