Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

START - Värdegrund

Skapad 2019-08-20 11:50 i Edsskolan Östhammar
Planering för värdegrundsarbete
Grundskola F – 6 Religionskunskap Svenska Svenska som andraspråk Samhällskunskap
Tillsammans ansvarar vi för att skapa en trygg skolmiljö för alla. Syftet med värdegrundslektionerna är att ni ska få möjlighet att stärka er förmåga att agera enligt skolans värdegrund och bli medvetna om att vi behöver acceptera varandras olikheter. Vi ser olikheter som en tillgång, för att fungera tillsammans. Ni ska få möjlighet att utveckla en förståelse för ert eget och andra människors sätt att tänka, vara och leva. På Edsskolan ska alla vara accepterade som de är. Edsskolans värdegrundsord är START! S-amarbete T-rygghet A-nsvar R-espekt T-olerans

Innehåll

Mål:

Målet med undervisningen är att du ska utveckla din förmåga att:

 • vara en bra kompis (ditt eget förhållningssätt och hur du är mot andra)
 • ta ställning i etiska frågor
 • samarbeta och respektera varandra
 • visa förståelse och inlevelse för varandras sätt att tänka och vara

Undervisningens innehåll:

 • Etiska begrepp
 • Samtal och diskussioner kring moraliska frågor i din vardag
 • Samarbete i lekar och kojbygge
 • se på film
 • Värderings- och samarbetsövningar

Bedömning:

 • Delta aktivt i undervisningen
 • Delta i samtal utifrån olika frågeställningar
 • Föra muntliga resonemang
 • Kunna förklara olika begrepp i arbetsområdet
 • Ta ställning och argumentera för olika åsikter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: