👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barn- och ungdomsförfattare

Skapad 2019-08-20 12:31 i Bjäre skola Båstad
Grundskola 4 Svenska Svenska som andraspråk
Ni kommer inom detta arbetsområde göra ett författarporträtt utifrån en känd barn- eller ungdomsförfattare. Ni kommer att få göra en plansch samt muntlig redovisning av författaren.

Innehåll

UNDERVISNING

 

De förmågor som bedöms kommer att undervisas och tränas in på följande sätt:

 • Du får träna på att skriva en faktatext med hjälp av stödstrukturer i form av en tankekarta och checklista.
 • Du kommer att få träna på att söka, värdera och sammanställa fakta från olika typer av källor. 
 • Med estetiska uttrycksformer skapa ett författarporträtt i form av en plansch. 

BEDÖMNING

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Söka och välja ut relevant information via olika källor. 
 • Motiverar källans användbarhet (Kan förklara varför informationen du valt ut är källkritiskt granskad eller ej).  
 • Skriva med fungerande innehåll, struktur samt språklig variation.
 • Använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet.
 • Hålla en muntlig presentation.

REDOVISNING

Du redovisar dina kunskaper genom att: 

Vara delaktig och göra en väggplansch utifrån faktan du/ni tagit fram och presenterat det muntligt.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Några skönlitterärt betydelsefulla barn- och ungdomsboksförfattare och deras verk.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6