Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns tankar om Sagor

Skapad 2019-08-20 12:36 i Örtagårdens förskola Svedala
Förskola
Under våra undersökningsveckor ser vi att barnen visar stort intresse för böcker och sagor.

Innehåll

Var är vi ( Nuläge/Syfte:) 

Barnen visar intresse för böcker och att lyssna på sagor. Inom detta tema tänker vi jobba med alla kluster i läroplanen på olika sätt. Inom språk och kommunikation, som vi tänker prioritera, ser vi att barnen behöver utveckla sin språkmedvetenhet och sin vilja att använda verbala språket samt utveckla sitt uttal och ordförråd. Barnen leker likartade lekar som förra terminen. 

 

Vart ska vi (Mål, förmågor, vad vill vi se när vi har arbetat med området?):

Vi vill öka barnens medvetenhet kring sagor och vad sagor kan förmedla samt användas till. Vi vill att barnen utvecklar sin fantasi och därmed sina lekar samt också vad som sker i den fria leken.. 

 

Hur gör vi:

 Vi börjar med böcker i Före Bornholmsmodellen och ser vart barnen leder oss. Efterhand som vi hittar intresseområden stannar vi upp och gör pedagogisk planering kring det som vi stannat vid. 

 

Barnen delas i in tre mindre grupper och kommer möta undervisning i denna mindre grupp under en tre veckors period. 

 

Hur blev det (Utvärdering/Analys/Hur går vi vidare)

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: