Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Framtidsstaden åk 9

Skapad 2011-09-22 16:20 i Nolhagaskolan Alingsås
Att tillsammans bygga ett framtida Alingsås där vi använder nutida och kommande teknik för en hållbar utveckling.
Grundskola 9 Teknik
Syfte

Eleven kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om hur man kan lösa olika problem och uppfylla behov med hjälp av teknik. Eleverna ska även ges förutsättningar att utveckla egna tekniska idéer och lösningar.

Innehåll

Mål som du ska sträva mot:

Kunskapskrav

Eleven kan genomföra teknikutvecklings och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma fysiska eller digitala modeller. Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt. Eleven gör dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar i sketchup eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.

Eleven kan föra och till viss del underbyggda resonemang kring hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Dessutom kan eleven föra underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Ämne: Teknik Arbetsområde: Framtidsstad

Under den här perioden kommer vi att arbeta med robotar i arbetslivet och i samhället i framtiden. Varje grupp väljer ett område där det tydligt ska finnas en utveckling/anpassning till ett fungerande samhälle år 2040. Ett eller flera tänkta behov hos människan i framtiden ska finnas med och tillgodoses. Vi ska sedan tillsammans få i hop ett fungerande samhälle med fokus på robotar i olika samhällsfunktioner, yrken eller privatliv. 

Förmågor vi tränar

Du kommer få träna dig i att lösa problem och uppfylla olika behov med hjälp av teknik. Utveckla och testa dina egna tekniska idéer och lösningar. Du kommer träna på att omsätta dina idéer till fysiska modeller och använda tekniska begrepp. Vi kommer fortsätta att träna på att ha alltid ha med ett miljömedvetet tänkt.

Bedömning
Jag kommer att bedöma din förmåga att koppla ett behov till din idé. Jag kommer också bedöma hur väl du kan se brister/fördelar med din del och även hela samhällets uppbyggnad. Vad saknas, vad kan förbättras/utvecklas. Du ska kunna berätta varför teknikutvecklingen kommer leda till att det blir som du visar i din modell och även beskriva att du har tänk på en hållbar utveckling.

 

 

Uppgifter

  • Robotar i framtiden

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: