Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud & ljus årskurs 6

Skapad 2019-08-20 12:58 i Söderskolan Falkenberg
Gällande version from läsåret 2012/2013 för Falkenbergs kommunala skolor.
Grundskola 6 Biologi Fysik
I detta arbetsområde kommer du lära dig mer om ljud och ljus, göra kopplingar till biologin, örat, ögat samt vilken teknik som relaterar till dessa områden. Ljud och ljus finns omkring oss hela tiden, men det är inget vi kan ta på eller stoppa ner i fickan, det bara finns! Ljudet kan vi inte se och ljuset kan vi inte höra. Vad är ljud och ljus för något egentligen och hur kan våra öron och ögon uppfatta det?

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Efter detta arbetsområde ska vi ha fått en större förståelse för hur ljud och ljus fungerar samt naturvetenskapliga upptäckter som är kopplade till detta.

Den begreppsliga förmågan genom att du lär dig nya ord och begrepp samt att du lär dig använda dem i rätt sammanhang.

Den kommunikativa förmågan genom att du får diskutera och samtala kring tex. olika hjälpmedel kopplade till ljud och ljus.

Den analytiska förmågan genom att vi funderar kring frågor kopplade till hur detta arbetsområde kan påverka vår framtid.

Bedömning - vad och hur Vad är ljud? 

Efter att vi tillsammans tittat på Lgr 11 och samtalat om kunskapsområdena som är kopplade till ljud och ljus har vi kommit fram till följande.

Jag kommer bedöma din förmåga att...

- förklara vad ljud är, hur det sprider sig och hur örat tar emot ljud.

- förklara vad ljus är, hur det sprider sig och hur ögat tar emot ljus.

- genomföra en enkel undersökning med planering, utförande och dokumentation.

- jämföra din undersökning med någon annans och finna likheter och skillnader i resultatet.

- använda fysikens begrepp som tex. svängning, frekvens, ton, eko, reflektion, skugga och våg.

- koppla naturvetenskapliga upptäckter till ljud och ljus.

Detta gör jag genom att...

- lyssna till samtal och diskussioner där du deltar.

- följa ditt arbete såväl enskilt, i par och i helklass.

- läsa dina dokumentationer, texter och arbetsblad. 

- följa ditt genomförande av en undersökning från planering till granskning av resultat.

Undervisning och arbetsformer

Vi har tillsammans kommit fram till att vi ska använda oss av följande arbetssätt...

- läsa, diskutera och göra arbetsblad ur "Boken och Fysik och Kemi" av Hans Persson.

- se filmer.

- arbeta praktiskt genom att genomföra olika undersökningar.

- göra små test.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Hur ljud uppstår, breder ut sig och uppfattas av örat.
  Fy  4-6
 • Ljusets utbredning från vanliga ljuskällor och hur detta kan förklara ljusområdens och skuggors form och storlek samt hur ljus uppfattas av ögat.
  Fy  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Fy  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
  Fy  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om elektriska kretsar, magneter, rörelser, ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
  Fy  E 6
 • Eleven kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Fy  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: