Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Grundskola 7E SO Identiteter

Skapad 2019-08-20 13:00 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Samhällskunskap
Det är alltid spännande och lite nervöst att börja i en ny skola och en ny klass. Du ska lära känna nya personer och de ska lära känna dig. Du börjar också på högstadiet och har blivit tonåring. Du kommer att växa på olika sätt och utvecklas som person. Det kan väcka många frågor som t.ex. Vem är jag? Vad är viktigt för mig? Vad påverkar mig? Vem vill jag vara? Vi ska under detta arbetsområde jobba med identiteter. Vad formar en människa? Vilka samband kan finnas mellan identitetsskapande och samhället?

Innehåll

 

Innehåll

Mål

 • Att kunna reflektera kring vad som formar ens identitet.

 • Att kunna reflektera kring vilken påverkan samhället har på individen och identitetsformande.

 • Att kunna reflektera över de mänskliga rättigheterna.

 • Att känna till de nationella minoriteterna.

Planering

 

Vecka

Tisdag (70)

Onsdag (80)

Fredag (40)

Hemma

34

Introdag

Intro.

Första intrycket.

 

 

Övning: Karusellen Identitet

 

 

35

Övning: Vem är jag?

Övning: Vem har störst inflytande på din identitet?

Övning: Vem har störst inflytande på din identitet?

Övning: Samhällets fall?

Genomgång: Nationella minoriteter

Läs på anteckningar om nationella minoriteter.

36

Övning: Förtryck av minoriteter

Läxförhör: Identiteter och nationella minoriteter

 

Läs på anteckningar om nationella minoriteter.

 

Arbetsform

Vi kommer att arbeta mycket med olika övningar och ni kommer att få diskutera i mindre grupper och i helklass. Vi kommer att ha en genomgång där ni antecknar efter förmåga, men ni kommer även att hitta den på Skolplattformen/Unikum.

 

Litteratur

Vi kommer att använda oss av utdrag från Clio som är vår digitala lärobok i SO.

 

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt under lektionstid genom aktivt deltagande i gruppövningar. Era kunskaper om minoriteter kommer att bedömas genom ett läxförhör.

Uppgifter

 • Powerpoint Identitet

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Ungdomars identiteter, livsstilar och välbefinnande och hur detta påverkas, till exempel av socioekonomisk bakgrund, kön och sexuell läggning.
  Sh  7-9
 • De nationella minoriteterna och samernas ställning som urfolk i Sverige samt vad deras särställning och rättigheter innebär.
  Sh  7-9

Matriser

Sh
Samhällskunskap 7-9 Identiteter

E
C
A
Faktakunskaper
Eleven kan använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.
Resonemang
Samband mellan individ och samhällsstrukturer
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då enkla samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra och beskriver då komplexa samband mellan olika faktorer som har betydelse för individers möjligheter att påverka sin egen och andras livssituation.
Olika perspektiv
Med hjälp av resonemang och samband
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då förhållandevis komplexa samband med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven kan undersöka samhällsfrågor ur olika perspektiv och beskriver då komplexa samband med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
De mänskliga rättigheterna
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Eleven redogör för de mänskliga rättigheternas innebörd och betydelse och ger exempel på hur de kränks och främjas i olika delar av världen.
Nationella minoriteter
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Dessutom kan eleven redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: