Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

kunskapskrav Filosofi 1, extremt detaljerat

Skapad 2019-08-20 13:46 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Filosofi
En extremt detaljerad matris över kunskapskraven i Filosofi 1 riktade till ett DU (inte "eleven").

Matriser

Fio
Filosofi 1 (FIOFIO01)

E
C
A
redogöra och diskutera: existens
Du redogör översiktligt för och diskuterar översiktligt och med enkla argument några frågor och teorier som gäller existens.
Du redogör utförligt för och diskuterar utförligt och med välgrundade argument flera frågor och teorier som gäller existens.
Du redogör utförligt och nyanserat för och diskuterar utförligt och med välgrundade och nyanserade argument flera frågor och teorier som gäller existens.
redogöra och diskutera: kunskap
Du redogör översiktligt för och diskuterar översiktligt och med enkla argument några frågor och teorier som gäller kunskap.
Du redogör utförligt för och diskuterar utförligt och med välgrundade argument flera frågor och teorier som gäller kunskap.
Du redogör utförligt och nyanserat för och diskuterar utförligt och med välgrundade och nyanserade argument flera frågor och teorier som gäller kunskap.
redogöra och diskutera: vetenskap
Du redogör översiktligt för och diskuterar översiktligt och med enkla argument några frågor och teorier som gäller vetenskap.
Du redogör utförligt för och diskuterar utförligt och med välgrundade argument flera frågor och teorier som gäller vetenskap.
Du redogör utförligt och nyanserat för och diskuterar utförligt och med välgrundade och nyanserade argument flera frågor och teorier som gäller vetenskap.
redogöra och diskutera: värdefilosofi
Du redogör översiktligt för och diskuterar översiktligt och med enkla argument några frågor och teorier som gäller värdefilosofi.
Du redogör utförligt för och diskuterar utförligt och med välgrundade argument flera frågor och teorier som gäller värdefilosofi.
Du redogör utförligt och nyanserat för och diskuterar utförligt och med välgrundade och nyanserade argument flera frågor och teorier som gäller värdefilosofi.
redogöra och diskutera: samhällsfilosofi
Du redogör översiktligt för och diskuterar översiktligt och med enkla argument några frågor och teorier som gäller samhällsfilosofi.
Du redogör utförligt för och diskuterar utförligt och med välgrundade argument flera frågor och teorier som gäller samhällsfilosofi.
Du redogör utförligt och nyanserat för och diskuterar utförligt och med välgrundade och nyanserade argument flera frågor och teorier som gäller samhällsfilosofi.
redogöra och diskutera: språkfilosofi
Du redogör översiktligt för och diskuterar översiktligt och med enkla argument några frågor och teorier som gäller språkfilosofi.
Du redogör utförligt för och diskuterar utförligt och med välgrundade argument flera frågor och teorier som gäller språkfilosofi.
Du redogör utförligt och nyanserat för och diskuterar utförligt och med välgrundade och nyanserade argument flera frågor och teorier som gäller språkfilosofi.
redogöra och diskutera: nutida filosofi
Du redogör översiktligt för och diskuterar översiktligt och med enkla argument några frågor och teorier som gäller nutida filosofiska riktningar.
Du redogör utförligt för och diskuterar utförligt och med välgrundade argument flera frågor och teorier som gäller nutida filosofiska riktningar.
Du redogör utförligt och nyanserat för och diskuterar utförligt och med välgrundade och nyanserade argument flera frågor och teorier som gäller nutida filosofiska riktningar.
jämföra teorier
Du gör också enkla jämförelser mellan olika filosofiska teorier.
Du gör också välgrundade jämförelser mellan olika filosofiska teorier.
Du gör också välgrundade och nyanserade jämförelser mellan olika filosofiska teorier.
använda begrepp
Dessutom använder du med viss säkerhet några relevanta filosofiska begrepp.
Dessutom använder du med viss säkerhet flera relevanta filosofiska begrepp.
Dessutom använder du med säkerhet flera relevanta filosofiska begrepp.
analysera: existens
Du identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör enkla analyser av några frågor och teorier som gäller existens.
Du identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade analyser av några frågor och teorier som gäller existens. Du formulerar dig självständigt i förhållande till valda källor.
Du identifierar med säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade och nyanserade analyser av flera frågor och teorier som gäller existens. Du formulerar dig självständigt i förhållande till valda källor.
analysera: kunskap
Du identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör enkla analyser av några frågor och teorier som gäller kunskap.
Du identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade analyser av några frågor och teorier som gäller kunskap. Du formulerar dig självständigt i förhållande till valda källor.
Du identifierar med säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade och nyanserade analyser av flera frågor och teorier som gäller kunskap. Du formulerar dig självständigt i förhållande till valda källor.
analysera: vetenskap
Du identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör enkla analyser av några frågor och teorier som gäller vetenskap.
Du identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade analyser av några frågor och teorier som gäller vetenskap. Du formulerar dig självständigt i förhållande till valda källor.
Du identifierar med säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade och nyanserade analyser av flera frågor och teorier som gäller vetenskap. Du formulerar dig självständigt i förhållande till valda källor.
analysera: värdefilosofi
Du identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör enkla analyser av några frågor och teorier som gäller värdefilosofi.
Du identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade analyser av några frågor och teorier som gäller värdefilosofi. Du formulerar dig självständigt i förhållande till valda källor.
Du identifierar med säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade och nyanserade analyser av flera frågor och teorier som gäller värdefilosofi. Du formulerar dig självständigt i förhållande till valda källor.
analysera: samhällsfilosofi
Du identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör enkla analyser av några frågor och teorier som gäller samhällsfilosofi.
Du identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade analyser av några frågor och teorier som gäller samhällsfilosofi. Du formulerar dig självständigt i förhållande till valda källor.
Du identifierar med säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade och nyanserade analyser av flera frågor och teorier som gäller samhällsfilosofi. Du formulerar dig självständigt i förhållande till valda källor.
analysera: språkfilosofi
Du identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör enkla analyser av några frågor och teorier som gäller språkfilosofi.
Du identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade analyser av några frågor och teorier som gäller språkfilosofi. Du formulerar dig självständigt i förhållande till valda källor.
Du identifierar med säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade och nyanserade analyser av flera frågor och teorier som gäller språkfilosofi. Du formulerar dig självständigt i förhållande till valda källor.
analysera: nutida filosofi
Du identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör enkla analyser av några frågor och teorier som gäller nutida filosofiska riktningar.
Du identifierar med viss säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade analyser av några frågor och teorier som gäller nutida filosofiska riktningar. Du formulerar dig självständigt i förhållande till valda källor.
Du identifierar med säkerhet filosofiska frågor samt gör välgrundade och nyanserade analyser av flera frågor och teorier som gäller nutida filosofiska riktningar. Du formulerar dig självständigt i förhållande till valda källor.
förklara
Dina analyser leder fram till enkla förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där några relevanta filosofiska begrepp används med viss säkerhet.
Dina analyser leder fram till välgrundade förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där flera relevanta filosofiska begrepp används med viss säkerhet.
Dina analyser leder fram till välgrundade och nyanserade förklaringar av dessa filosofiska frågor och teorier där flera relevanta filosofiska begrepp används med säkerhet. Utifrån dina analyser ställer du dessutom relevanta frågor och upptäcker nya relaterade frågor.
värdera
Du tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra enkla slutsatser och värdera frågorna och teorierna med enkla omdömen.
Du tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra välgrundade slutsatser och värdera frågorna och teorierna med enkla omdömen.
Du tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra välgrundade och nyanserade slutsatser och värdera frågorna och teorierna med nyanserade omdömen.
urskilja nyanser
Du urskiljer och förklarar med viss säkerhet språkliga nyanser och logisk argumentation i olika sammanhang.
Du urskiljer och förklarar med viss säkerhet språkliga nyanser och logisk argumentation i olika sammanhang.
Du urskiljer och förklarar med säkerhet språkliga nyanser och logisk argumentation i olika sammanhang.
argumentera
Du underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med enkla argument.
Du underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med välgrundade argument.
Du underbygger egna ställningstaganden i filosofiska frågor med välgrundade och nyanserade argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: