Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursstart historia

Skapad 2019-08-20 13:48 i Dackeskolan Mjölby
Gymnasieskola Historia
Under kursens första lektionspass ska du få kunskap om grundläggande begrepp i historieundervisningen. Syftet med detta är att du ska förstå hur du jobbar med historiska frågeställningar framgångsrikt och lyckas bra i kursen.

Innehåll

Historieämnet kan göras hur stort som helst. Inom den gymnasiekurs du ska läsa kan det genomgående arbetssättet förklaras på följande sätt. 

1. Vi/du väljer en historisk händelse, person eller process (en serie händelser som hänger ihop) enskilt eller gemensamt.

2. Du beskriver händelsen/personen eller processen och undersöker dess orsak (varför har det här hänt, den här personen behövts/fått inflytande, den här processen ägt rum).

3. Du drar en slutsats om händelsens betydelse för sin tid/framtiden 

 

Orsak - Händelse - Konsekvens 

EX. 

Industrin kräver effektivare transporter - Det ångdrivna lokomotivet uppfinns - järnvägsnät byggs ut 

 

Inom historieämnet ligger fokus alltså på att undersöka personer, händelser eller processer och förklara deras betydelse för samhällsutvecklingen. Hur pass utförligt du gör detta, vilka källor du använt, och vilka slutsatser du drar påverkar vilket betyg du sedan får. 

 

Följande skäl anger skolverket för att du ska läsa historia: 

 

1. Lära dig förstå din egen tid - hur tidigare händelser/upptäckter/processer format nutiden.  

2. Reflektera över framtiden - förklara vilken betydelse nutida händelser/upptäckter/processer kan ha för framtiden. 

3. Utveckla din källkritiska förmåga - söka och använda lämpliga historiska källor (lämningar från historien). 

4. Förståelse för andra -  du ställer frågor utifrån okunskap eller brist på förståelse, ex, att tidigare generationers annorlunda livsvillkor kan förklara hur de tänkt och resonerat.    

5. Historiebruk - du kan beskriva hur andra har använt historien för olika syften, ex politiska och religiösa.  

 

 

Uppgifter

  • Min egen historia

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: