Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åsö Grundskola sva 8/9 En man som heter Ove

Skapad 2019-08-20 14:25 i Åsö grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Vi kommer att läsa boken En man som heter Ove (2012). Den är skriven av Fredrik Backman. Vi läser boken under hela höstterminen och arbeta med små moment under tiden. Ni kommer till exempel skriva referat, diskutera innehållet (boksamtal) och arbeta med grammatik. Vi kommer även se filmatiseringen av boken för att jämföra dem.

Innehåll

Mål

Ni ska utveckla er läsförståelse genom att göra sammanfattningar av bokens innehåll och kommentera delar med koppling till tidsaspekter och orsakssamband. Ni ska även lära er tolka och resonera utifrån egna erfarenheter. Ni ska föra underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i boken. När ni skriver om texten ska ni använda beskrivningar och förklaringar, fungerande kunskapsrelaterat språk samt fungerande struktur, citat och källhänvisningar. Ni ska också samtala, fråga om och diskutera bokens innehåll.

 

Arbetsform

Vi kommer strukturera upp undervisningen med hjälp av boken. Eftersom vi läser boken under lång tid kommer ni att ha tid att förstå handlingen. Vi kommer att blanda arbetsformer. Ni kommer lyssna, skriva och prata.

Jag läser boken högt för er på lektionerna. Om du missar en lektion har du i läxa att läsa det kapitel eller de kapitlen som du missade.

 

Litteratur

Romanen En man som heter Ove (2012). Filmen En man som heter Ove (2015).

 

Bedömning

Varje litet moment kommer bedömas enskilt. Det betyder att det kommer bedömas ensamt. När du skriver ett referat kommer du bedömas utifrån den texten. När vi har samtal kring det vi har läst kommer du bedömas utifrån din muntliga förmåga.

Vilka datum det är inlämning kommer ni få veta när det mindre momentet börjar.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  SvA  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  SvA  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd i tal och skrift i skolans ämnen när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  7-9
 • Skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och skilda delar av världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  SvA  7-9
 • Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.
  SvA  7-9
 • Hur man citerar och gör källhänvisningar, även med användning av digitala medier.
  SvA  7-9

Matriser

SvA
En man som heter Ove

Läsa

Vi kommer att läsa boken En man som heter Ove. Jag kommer att läsa högt, men ibland kommer ni få läsa högt i klassen. Ni kommer att diskutera det vi läst. Ni kommer även skriva texter och svara på frågor skriftligt utifrån det ni läst.
E
C
A
Läsa med flyt
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
Läsförståelse
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med god koppling till tidsaspekter och orsakssamband visar eleven mycket god läsförståelse.
Tolka och resonera om budskap
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Skriva

Ni kommer bland annat skriva referat på lästa kapitel. Ni kommer svara på frågor och måste citera från boken.
E
C
A
Skriva texter
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Citat och källhänvisning
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Sammanställningarna kännetecknas av enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt och fungerande kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna kännetecknas av välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat och fungerande kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.

Samtala

Ni kommer diskutera boken med varandra. Eleverna i 9:an har nationella proven efter höstlovet så vi kommer förbereda dem på det genom diskussion och samtal.
E
C
A
Prata
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Eleven kan med en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett enkelt sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett utvecklat sätt.
Eleven kan med en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk samtala om och diskutera varierande ämnen på ett välutvecklat sätt.
Fråga och diskutera
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
I sådana situationer kan eleven ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Språkliga strategier
 • SvA  E 9
 • SvA  C 9
 • SvA  A 9
Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då relativt väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Eleven väljer och använder då väl fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: