Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Statistik

Skapad 2019-08-20 14:25 i Rålambshovsskolan Stockholm Grundskolor
Lektionsplanering till arbetsområdet finns detaljerat på www.ollesmatte.se under fliken åk7 om du läser under rubriken "Arbetsområde 1: Statistik"
Grundskola 7 Matematik
Arbetsområdet handlar om insamling, tolkning och sammanställning av statistiska data. För detaljerad planering gå in på www.ollesmatte.se och klicka på åk7 och läs under rubriken "Arbetsområde 1: Statistik" på ollesmatte.se hittar du dessutom instruktionsfilmer

Innehåll

 

 

Statistik

 

 

 

Statistik är en gren inom matematiken som sysslar med insamling, utvärdering, analys och presentation av data (information). Statistik kan samlas in om många olika saker, t ex: företag, inom handel, valresultat, befolkningsmängder, hur många mål olika handbollsspelare gjort eller hur vädret sett ut vid olika datum under olika år. Med korrekt gjord och vald statistik kan man jämföra olika saker med varandra och få reda på saker som inte alls verkar självklara. Man kan också förutse saker som kommer att hända i vissa fall.

 

Att kunna läsa och tyda tabeller och diagram har blivit allt viktigare i vår vardag. Överallt ser du tabeller och diagram. Många artiklar och reportage i TV innehåller information och budskap i tabell- och diagramform som du behöver kunna tolka och dra slutsatser utifrån. I det här arbetsområdet kommer du få lära dig att tolka och presentera statistiska data samt beräkna olika lägesmått.

Förmågor

Under arbetsområdet kommer du att få arbeta med matematikämnets alla förmågor: Problemlösningsförmåga, begreppsförståelse, metodkännedom, kommunikations- och resonemangsförmåga.

Efter den här kursen ska du:

  • o Kunna hämta fakta ur tabeller
  • o Kunna göra en frekvenstabell

    • o Kunna läsa av och tolka stolpdiagram, stapeldiagram, cirkeldiagram och linjediagram

  • o Kunna beräkna medelvärde utifrån data eller diagram

  • o Kunna bestämma median och typvärde utifrån data eller diagram
  • o Kunna sammanställa data från en undersökning i frekvenstabell och i diagram
  • o Kunna lösa matematiska problem där du tolkar och använder statistik

 

 

 

Begrepp:

Frekvenstabell, tabell, kollumn, rad, linjediagram, stolpdiagram, stapeldiagram, cirkeldiagram, vågrät axel, lodrät axel, lägesmått, medelvärde, median, typvärde, cell, gradering

Arbetssätt:

I arbetsområdet kommer vi arbeta individuellt och i grupp. Vi kommer arbeta med problemlösning och övning av rutinuppgifter. Dessutom kommer vi ha laborativa uppgifter där vi arbetar med det digitala hjälpmedlet Excel.

Litteratur: PRIO7 kap 1

 

Laboration: Att skapa diagram i Excel

 

Lektionsplanering: hittas på www.ollesmatte.se under fliken Åk7

 

Länkar: www.webbmatte.se

 

 

 

Bedömningstillfällen:

Du kommer ha läxa i arbetsområdet vid 3 tillfällen. Två av dessa kommer mätas skriftligt och en muntligt. De olika bedömningstillfällena hittar du på www.ollesmatte.se i din planering.

Tid för arbetsområdet:

v34 - v37

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: