Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - Att läsa och skriva novell åk 9

Skapad 2019-08-20 14:32 i Frösåkersskolan Östhammar
Att läsa, analyser och skriva novell.
Grundskola 9 Svenska
Vad är typiska drag för en novell? Hur bygger man upp dramaturgin i en novell? Vad ska man tänka på när man skriver en egen novell? Vi kommer att läsa, analysera och skriva noveller.

Innehåll

Vi kommer att under några veckor arbeta med noveller.

Arbetsgång

 • Genomgång - Vad är typiskt för en novell?
 • Tillsammans läsa och analysera novellen " Att döda ett barn " av Stig Dagerman. Vi kommer också att se en filmatisering av novellen.
 • Ni kommer att i grupper eller enskilt läsa tre olika noveller och arbeta med förståelsen av dessa genom uppgifter. Novellerna är " Det osynliga barnet " av Tove Jansson, " Jag har en ring " av Inger Edelfeldt och " Ljuvliga barndom " av Binnie Kristal-Andersson.
 • Du ska skriva en kortnovell en s.k. twistoria. Vi kommer att ha genomgång och övningsexempel innan du skriver din egna twistoria.

Bedömning

Jag kommer att bedöma:

 • dig muntligt vid diskussioner och i dina analyser
 • dig vid läsning samt din läsförståelse vid uppgifterna till novellerna
 • dig språkligt och innehållsmässigt i din twistoria

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
  Sv  E 9
 • Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  Sv  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: