Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO Kartan och världen Vå10ABC åk 3

Skapad 2019-08-20 14:41 i Vallåsskolan Halmstad
Ett arbete om kartan, kartboken, väderstrecken och världen på kartan
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vad är en karta? Känner du till väderstrecken? Vet du vad världsdelarna och haven heter? Hur har barn det i olika delar av världen? Detta är några av sakerna du kommer att få lära dig mer om när vi arbetar med kartan och världen.

Innehåll

Innehåll och förmågor

Du kommer att få lära dig mer om olika slags kartor, väderstreck och världen/världsdelarna. Du kommer att få träna och vidareutveckla följande förmågor Metakognitiva, Begreppsliga, Analytiska och Kommunikativa.

 

Hur ska vi lära oss detta?

Genom att:

 • se på film
 • dokumentera det du/vi gör på ett enkelt sätt 
 • läsa skönlitterära och faktaböcker och samtala om det du hört
 • teckna och måla bilder med anknytning till temat
 • läsa enkla texter/faktatexter och svara på frågor
 • bläddra i kartboken samt lära oss olika karttecken

 

Vad som kommer att bedömas:

Jag kommer bedöma din förmåga genom att du:

 deltar aktivt under lektionerna.

 dokumenterar dina kunskaper med enkla bilder och texter

 känner till hur man söker i en kartbok och kan några karttecken 

namnger de olika väderstrecken och pekar ut dem på kartan

känner till världsdelarna och världshaven

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om några mänskliga rättigheter och barnets rättigheter, och visar det genom att ge exempel på vad de kan innebära i skolan och hemma.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: