Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning 7C HT19

Skapad 2019-08-20 14:52 i Frösåkersskolan Östhammar
Grundskola 7 Matematik
Under de första veckorna kommer vi att arbeta med tal. Vad är skillnaden mellan siffra och tal? Hur vet man om ett tal är delbart med 3? Vad är primtal? Vilken betydelse har egentligen decimaltecknet? Vi kommer att repetera de fyra räknesätten, varav det viktigaste brukar var uppställningen av multiplikation med tvåsiffriga tal. Avrundning och överslagsräkning kommer också att vara moment vi arbetar med tillsammans.

Innehåll

Vi kommer också att börja arbeta med gemensam problemlösning för att få syn på olika sätt att ta sig an problem.

Vi kommer återkomma till vikten av att våga börja skissa på en eventuell lösning. Det är inte bara den slutgiltiga lösningen som behöver finnas på pappret. Och hur viktigt är det egentligen med exakt rätt svar?

Vi diskuterar gemensamt hur och när om våra bedömningstillfällen.

 

De första veckorna tar vi oss igenom grundkursen på kapitel 1 - Tal och försöker skapa oss en bild av vad kapitlet innehåller. Vi varvar teori med mer praktiska uppgifter och diskuterar olika resultat. Som stöd får ni ett häfte med arbetsblad som rekommenderas att ni arbetar med. 

 I GROVA DRAG ÄR FÖLJANDE PLANERING DEN VI GÅR EFTER:

  • vecka 34 - inledande diskussioner, 4 räknesätt, Screening
  • vecka 35 - Delbarhet, primtal - Repetition 2
  • vecka 36 - Multiplicera/dividera, Avrunda - Repetition 3
  • vecka 37 - Överslag - Repetition 4. (OBS utvecklingssamtal tis-ons)
  • vecka 38 - Diagnos (måndag), Röd/blå kurs - Repetition 5
  • vecka 39 - Prov Tisdag 24e sept

Uppgifter

  • Repetition 1

Matriser

Ma
Kunskapsöversikt Matematik Taluppfattning åk 7

E
C
A
Eleven...
löser olika problem i bekanta situationer på ett
i huvudsak fungerande sätt
relativt väl fungerande sätt
väl fungerande sätt
väljer och använder strategier och metoder med ... till problemets karaktär
viss anpassning
förhållandevis god anpassning
god anpassning
För resonemang om val av tillvägagångssätt och om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen som är
enkla och vill viss del underbyggda Eleven bidrar till att ge något förslag till alternativt tillvägagångssätt.
utvecklade och relativt väl underbyggda Eleven ger något förslag till alternativt tillvägagångssätt.
välutvecklade och väl underbyggda Eleven ger förslag till alternativt tillvägagångssätt.
har kunskaper om matematiska begrepp som är
grundläggande
goda
mycket goda
och visar det genom att använda dem i
välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt
bekanta sammanhang på ett relativt välfungerande sätt
nya sammanhang på ett i välfungerande sätt
beskriver olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett
i huvudsak fungerande sätt
relativt välfungerande sätt
välfungerande sätt
väljer och använder matematiska metoder som är
i huvudsak fungerande med viss anpassning till sammanhanget
ändamålsenliga relativt god anpassning till sammanhanget
ändamålsenliga och effektiva med god anpassning till sammanhanget
gör beräkningar och löser rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhetslära samt samband och förändring med ett resultat som är
tillfredsställande
gott
mycket gott
redogör för och samtalar om tillvägagångssätt på ett
i huvudsak fungerande sätt
ändamålsenligt sätt
ändamålsenligt och effektivt sätt
för och följer matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument vid redovisningar och diskussioner på ett sätt
som till viss del för resonemangen framåt
som för resonemangen framåt
som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dom
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: