👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska vi lär oss grunderna i att läsa, skriva och tala! Grunderna

Skapad 2019-08-20 14:53 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Papperskorgen 2
Vi behöver vårt språk för att kunna kommunicera på olika sätt och vi kommer tillsammans utveckla din förmåga att erövra språkets alla former!
Grundsärskola F – 1 Svenska
Vi ska öva läsning. Vi läser enkla tester, lyssnar på högläsning och "bygger" och skriver ord och meningar.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

 • kunna alla bokstävers namn och olika ljud.
 • kunna läsa enkla ord och en enkel text.
 • kunna forma alla bokstäver både stora och små på ett korrekt sätt.
 • kunna skriva en enkel text både på iPad och för hand.
 • kunna börja en mening med stor bokstav och avsluta med punkt.
 • kunna tala/teckna för att föra ett samtal om givet ämne.

Bedömning - vad och hur

Hur ska det bedömas?

Jag kommer att bedöma hur

 • du kommunicerar med kamraterna (lyssna, fråga och svara).
 • du talar/tecknar i grupp när du gör en presentation (tex. beskriver en bild eller berättar något du varit med om).
 • du kopplar rätt bokstavsljud och namn till rätt bokstav och genom ett bokstavstest där du får se bokstaven och säga ljudet och namnet.
 • du läser genom att läsa en enkel text.
 • du kan forma alla stora och små bokstäver.
 • du skriver genom att läsa dina texter skrivna på iPad och/eller för hand.
 • du använder stor bokstav och punkt i löpande text som du själv skrivit.

 

Undervisning och arbetsformer

Du ska träna dina förmågor bland annat genom att:

 • lyssna efter bokstavsljud enskilt och tillsammans.
 • sjunga olika sånger, leka olika lekar och spela olika pedagogiska spel både på iPad och vanliga spel.
 • leta efter en särskild bokstav.
 • läsa själv, läsa med en vuxen eller för en vuxen, läsa med en kamrat eller för en kamrat och lyssna på när någon läser för dig.
 • använda praktiskt material ur "Zandras praktiska material".
 • forma och skriva bokstäverna på olika sätt och med olika material.
 • skriva gemensamma texter där du får arbeta med olika bokstäver.
 • genom att skriva på iPad och kunna lyssna till bokstavsljud under skrivandet.
 • bidra till att skriva en text med ett bestämt innehåll t e x dagbok, berättelser, brev, enkla faktatexter gemensamt.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • tala och samtala i olika sammanhang,
  Sv
 • läsa, förstå och reflektera över olika texter,
  Sv
 • skriva texter för olika syften och mottagare,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Kommunikation för olika syften. Lyssna, svara, fråga, berätta samt uttrycka önskemål och känslor.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer. Hur man genomför presentationer inför grupp. Bilder, digitala medier och verktyg samt annat som kan stödja presentationer.
  Sv  4-6
 • Lässtrategier för att avkoda och förstå texter.
  Sv  4-6
 • Alfabetet och den alfabetiska ordningen. Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  4-6
 • Skriftspråkets uppbyggnad. Mellanrum mellan ord, stor bokstav och punkt.
  Sv  4-6
 • Skrivverktyg. Hur till exempel ordbehandlingsprogram med bildstöd och talsyntes kan användas när man skriver.
  Sv  4-6