Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden

Skapad 2019-08-20 14:54 i Brearedsskolan Halmstad
Grundskola 6 SO (år 1-3)
Här kommer vi få lära oss mer om kungar, drottningar, häxjakt och snapphanar.

Innehåll

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att tillägna sig en historisk referensram och en fördjupad förståelse för nutiden. De ska också få möjlighet att utveckla en kronologisk överblick över hur kvinnor och män genom tiderna har skapat och förändrat samhällen och kulturer.

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

• använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,

• reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv

Undervisningens innehåll

Under dessa veckor kommer du att få:

·       Se filmer med fakta om Stormaktstiden

  • Arbeta med instuderingsfrågor för djupare förståelse och kunskap

·       Skriva en enskild text om en viss händelse/viktig person som redovisas digitalt

·       Testas på dina kunskaper om Stormaktstiden genom ett enskilt test samt diskussion i klassrummet

Kunskapskrav 

·       Känna till några av kungarna/drottningarna som regerade under Stormaktstiden

·       Känna till viktiga landsdelar som Sverige vann under den här tiden och på så sätt förändrade Sverige-kartan

·       Känna till varför området kring Östersjön var så pass viktigt för de olika länderna

·       Känna till hur den svenska staten växte fram.

·       Känna till reformationen, både ur ett makt-perspektiv och ett religions-perspektiv

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: