Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fg Fy Ellära åk 7/8 ht-19

Skapad 2019-08-20 14:57 i Fäladsgården Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Fysik
Vad innebär en sluten strömkrets? Vem kom på batteriet? Hur uppstår blixtar? Hur skulle du klara dig utan el?

Innehåll

Mål

Du ska lära dig att koppla olika elektriska kretsar, förklara hur de fungerar samt hur de används i vardagslivet. Du ska också lära dig om historiska upptäckter inom fysiken.

Arbetets innehåll

Kapitel 2 Elektricitet i Gleerups fysik

Begrepp att behärska:
repellera, attrahera, statisk elektricitet, ledare, isolator, spänning, ström, resistans, sluten krets, kopplingsschema, seriekoppling, parallellkoppling, likström, växelström, kortslutning, proppsäkring, skyddsjordning, jordfelsbrytare

Upptäckter - bland annat batteriet (Volta, Galvani) som så småningom ledde fram till vårt stora nyttjande av elektricitet

Arbetssätt och redovisningsform

Vi går igenom grundbegrepp, gör en mängd olika småförsök och lär oss av resultaten.

Visa din kunskap - Bedömning

Vissa laborationer bedöms. Avsnittet avslutas med ett prov. Se matris nedan. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9

Matriser

Fy
Fg Ellära

Ej uppnått
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Ej läst
Aspekt 5
Planera Lab "Leder alla ledare lika bra?"
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Aspekt 6
Utföra Lab "Leder alla ledare lika bra?"
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Aspekt 7
Resultat/slutsats Lab "Leder alla ledare lika bra?"
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Eleven kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Aspekt 8
Felkällor/förbättring Lab "Leder alla ledare lika bra?"
Eleven för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för utvecklade resonemang kring resultatens rimlighet och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Eleven för välutvecklade resonemang kring resultatens rimlighet i relation till möjliga felkällor och ger förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Aspekt 9
Labrapport
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Aspekt 10
Kunskaper om el samt viktiga begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om elektricitet och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om elektricitet och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om elektricitet och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Aspekt 11
Elektricitet i din vardag/samhället - fysikaliska samband
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Aspekt 14
Elektricitetens betydelse för oss människor
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: