Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skogen åk 4 , vecka 34-42

Skapad 2019-08-20 15:12 i Wieselgrensskolan Helsingborg
I ämnet biologi kommer vi arbeta med temat skogen. Vad är ett skogslandskap? Vad gör vi av skogen? Hur kan vi arbeta hållbart och tänka på miljön? Var finns skog och vilken typ av skog och vilka lever i skogen.
Grundskola 4 – 5 Svenska Bild Biologi
Vad skulle hända om all skog försvann? Vad är en skog? Hur påverkar vi skogen och hur påverkas skogen av oss? Hur ser ett träd ut? Vad använder vi skogen till?

Innehåll

Du kommer att få utveckla din förmåga att...

HANTERA INFORMATION, genom att söka, samla och sortera information 

ANALYSERA, genom att jämföra och se likheter och skillnader

ANVÄNDA BEGREPP, genom att förstå olika begrepp och kunna använda dem.

NAMNGE olika sorters träd och djur som finns i skogen.

 

Konkreta mål

När du har arbetat med detta område ska du:

* veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog

* kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner

* känna till namnen på några träd, bär och svampar

* kunna ge exempel på näringskedjor i skogen

* känna till några rovdjur och bytesdjur

* veta vad människan använder skogen till

* kunna förklara vad som menas med allemansrätten.

-  

Undervisningens innehåll och arbetsmetoder

Vi kommer att:

Besöka skog i Helsingborg

titta på filmer

läsa faktatexter

diskutera och förklara

studera träd och dess form, likheter och skillnader

 arbeta enskilt och i grupp

arbeta i aktivitetsboken Koll på No.

 

 Tydlighet och hjälp under lektioner:

Du ska i början av lektionen veta:

Vad (man ska göra)

Varför (man ska göra det)

Målet med dagens lektion (ska besvara frågan »vad har du lärt dig idag«)

 Du ska i slutet av lektionen kunna få:

Få en sammanfattning av lektionen eller diskutera – vad har vi lärt oss idag?

Utvärdering – nådde vi målet? (Om inte – hur fortsätter vi nästa lektion?)

Eventuell läxa eller »flip« att kolla innan nästa lektion.

 

Jag kommer att bedöma din förmåga att…

använda begrepp korrekt

att använda information, hur du söker och samlar och strukturerar den

analysera och förklara, se likheter- skillnader

 

Uppgifter

 • Nedbrytare

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  E 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
  Bi  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  E 6

Matriser

Sv Bi Bl
Biologi SKOGEN

På god väg
Kan
Kunna enkelt förklara allemansrätten
 • Bi  4-6
Enkelt kunna gruppera och sortera tex. träd eller djur
 • Bi  4-6
Kunna namnge vanligt förekommande träd och djur i närmiljön
 • Bi  4-6
Kunna namnge några svampar
 • Bi  4-6
Känna till fotosyntesen
 • Bi  4-6
Känna till näringskedja
 • Bi  4-6
Kan genomföra enkla undersökningar
 • Bi  4-6
Kan föra resonemang om likheter och skillnader om tex. träd
 • Bi  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: