Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Moment 1 - Starta (FÖRENT0)

Skapad 2019-08-20 15:19 i Oscarsgymnasiet Oskarshamn
Gymnasieskola Företagsekonomi
Alla företag skriver en affärsplan där de planerar för hur verksamheten ska se ut under den kommande perioden. Vad planerar man att göra, vad vet man om de som man tänker sälja sin produkt eller tjänst till? Hur ser marknaden ut, vilka konkurrenter finns t.ex.? Vad ska man har för pris? Hur ska man marknadsföra? I Affärsplanen samlas all denna information och används som ett dokument för att presentera företaget för intressenter, investerare och rådgivare.

Innehåll

Alla företag i länet skriver en affärsplan och lämna in senast 10 november. Syftet med affärsplanen är att visa att man har tänkt igenom vad företaget ska göra, hur produkten/tjänsten ska säljas, marknadsföras, produceras och värderas. Detta är ett dokument som alla företag skriver i uppstarten och används ofta för att visa upp för potentiella investerare eller andra som kan tänka sig att gå in och sponsra eller stötta företaget på något sätt. 

Arbetsområdet avslutas med att grupperna gör en affärsmässig presentation där syftet är att skapa ett intresse för ert företag. 

 

Logga också in på Ung Företagsamhets hemsida (www.ungforetagsamhet.se) och säkerställ datum för

Idénästet samt när tävlingsbidragen skall lämnas/laddas upp på er företagsinlogg. 

 

 

Uppgifter

  • Affärsplan

  • Utvärdering av STARTA

  • Företagspresentation

Matriser

För
UF-Starta (FÖRENT)

Förtydligande av STARTA

I affärsplanen beskrivs hur ert företag ska arbeta för att förverkliga affärsidén. De olika delarna i affärsplanen ska visa att du som företagare grundar dina beslut på fakta som du tagit reda på. Exempel på detta är marknadsundersökningen, ekonomiska kalkyler och budget, konkurrensanalys.
E
C
A
Kunskapsmål STARTA
Eleven redogör för vad man bör tänka på när man startar ett företag.
översiktligt
utförligt
utförligt och nyanserat

Förtydligande av GENOMFÖRA

Kunskapen visas genom att arbeta flitigt och ta ansvar. Genom att göra saker inom deadline och genom att göra vad du lovat. Du identifierar när problem uppstår och finner lösningar på dessa. Läraren är handledare och ska användas som resurs för att komma framåt i företagandet. E-nivå innebär att läraren har en stödjande roll, medan C- och A-nivån innebär att läraren har en coachande roll. Diskutera och kommunicera flitigt med läraren samt använd den feedback som ges, för att komma framåt i ditt företagande.
E
C
A
Kunskapsmål GENOMFÖRA
Eleven tar ansvar för och genomför arbetet enligt planen. Eleven identifierar och löser problem som uppstår i projektet
På ett tillfredsställande sätt I samråd med läraren Eleven bearbetar feedback, med viss säkerhet, för att komma framåt i sitt företagande och sin utveckling
På ett tillfredsställande sätt Efter samråd med läraren Eleven bearbetar feedback, med viss säkerhet, för att komma framåt i sitt företagande och sin utveckling
På ett gott sätt Efter samråd med läraren Eleven bearbetar feedback, med säkerhet, för att komma framåt i sitt företagande och sin utveckling

Förtydligande av RUTINER

I starta-skedet av UF-året så är det viktigt att företaget nu börjar använda och finslipa de rutiner som ni tidigare bestämt ska gälla. Dokumentera allt som sker i företaget, säkerställ så att informationsflödet och kommunikationen fungerar. Kom ihåg att det är vars och ens ansvar att följa de rutiner som beslutats i gruppen.
E
C
A
Kunskapsmål RUTINER
Eleven följer rutiner för företagets administration, dokumentation, kommunikation och samarbeten.
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet

Förtydligande av NÄTVERK

Bestäm möte med er rådgivare och få feedback på affärsplanen. Fortsätt nätverka med människor utanför skolan för att stärka företagets möjligheter. I affärsplanen beskriver du ditt nätverk (t ex rådgivaren) och vilken betydelse det har för företaget.
E
C
A
Kunskapsmål NÄTVERK
Eleven redogör för vilken betydelse nätverk har inom olika företag
Redogör översiktligt
Redogör utförligt Identifierar nätverk för företaget
Redogör utförligt Identifierar nätverk för företaget Skapar nätverk och samverkar i dessa

Förtydligande av LAGAR

För att ditt företagande ska vara hållbart på lång sikt så måste lagar och andra bestämmelser följas. Detta beskriver du under rubriken "Hållbart företagande" i affärsplanen.
E
C
A
Kunskapsmål LAGAR
Eleven redogör för enklare avtal, lagar och andra bestämmelser som styr företagens verksamhet samt för hur idéer och produkter skyddas genom lagstiftning.
Översiktligt
Utförligt
Utförligt och nyanserat

Förtydligande av UTVÄRDERA

Under läsåret kommer du och ditt företag att befinna er i en ständig förändringsprocess. Hur slutresultatet blir är beroende av din förmåga att utvärdera ditt eget och gruppens arbete och lära av erfarenheten, för att på så sätt kunna förbättra resultatet framöver.
E
C
A
Kunskapsmål UTVÄRDERA
Eleven utvärderar gruppens eller sin egen arbetsprocess. Eleven för resonemang om hur en grupprocess fungerar, vilken betydelse ledarskapet har för gruppens arbetsprocess och hur konflikter kan lösas.
Utvärderar med enkla omdömen. Enkla resonemang
Utvärderar med nyanserade omdömen. Välgrundade resonemang
Utvärderar med nyanserade omdömen OCH ger förslag på hur arbetsprocessen kan förbättras. Välgrundade och nyanserade resonemang

Förtydligande av AFFÄRSPLAN

Du arbetar, i samarbete med övriga gruppmedlemmar, fram en affärsplan som motiverar er affärsidé och hur denna ska förverkligas. En affärsplan med hög kvalitet innehåller fakta och undersökningar som styrker resonemangen i affärsplanen. "Efter samråd av handledare" innebär en högre grad av självständighet än vad som krävs för "I samråd med handledare".
E
C
A
Kunskapsmål AFFÄRSPLAN
Eleven upprättar en affärsplan.
I samråd med handledare Enkel
Efter samråd med handledare Enkel
Efter samråd med handledare Genomarbetad Reviderar vid behov planen under arbetets gång

Förtydligande av MARKNADSFÖRA

Affärsplanen är ett dokument som används i affärsmässiga sammanhang för att övertyga t ex långivare om trovärdigheten i det företaget säger. Försök därmed utforma affärsplanen så säljande och övertygande som möjligt. Tänk även på layout och bilder. En muntlig presentation av affärsplanen avslutar detta arbetsområde.
E
C
A
Kunskapsmål MARKNADSFÖRA
Eleven presenterar sitt företag affärsmässigt i marknadsföringssyfte och anpassar presentationen till mottagare och situation.
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet

Förtydligande BEGREPP/METODER

En godkänd affärsplan skall innehålla en marknadsundersökning, en resultatbudget samt en likviditetsbudget. För att höja kvaliteten så kan även andra undersökningar och metoder inkluderas, t ex SWOT-analys. Kanske kommer du även att komma igång med företagets bokföring innan detta arbetsområde avslutas.
E
C
A
Kunskapsmål BEGREPP/METODER
Eleven använder relevanta företagsekonomiska begrepp och metoder för företagets arbetsområde.
Med viss säkerhet
Med viss säkerhet
Med säkerhet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: