Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mulle

Skapad 2019-08-20 15:20 i I Ur och Skur Forsen Fristående förskolor
Förskola
Forsen 5-6 åringar går på Mulle en dag i veckan mellan kl 9 och 12. Naturen är en fantastisk plats för att uppleva och lära med alla sinnen. Det man lär med kroppen fastnar i knoppen. Naturen är en fantastik miljö för lek, fantasi och rörelse som dessutom är genusneutral och har lugnande effekt. Barnen får prova olika friluftsaktiviteter och grundläggande friluftsfärdigheter som de har nytta av hela livet.

Innehåll

Nuläge - var är vi?

 Mullarna är 6 stycken 4-5 åringar. Vi är ute 3 timmar och äter lunch antingen ute i skogen eller i kåtan.

Mål och Syfte - vad vill vi uppnå och varför?

Syftet med Mulle är att barnen upptäcker naturen genom lekar och får lära sig om skogens vanligaste växter och djur. På Mulle vill vi tillfredsställa barnens nyfikenhet och upptäckarglädje och att de utvecklar ett ansvar för allt som lever. 

 • Barnen ska trivas i naturen
 • Barnen ska få möjlighet till upptäckarglädje genom lek
 • Barnen ska få möjlighet att känna samhörighet och gemenskap i gruppen
 • Barnen ska få bli vän med naturen, ta hänsyn till allt levande
 • Barnen ska få möjlighet att utforska naturen efter egen förmåga
 • Barnen ska få möjlighet att träna fin- och grovmotoriken
 • Barnen ska få samla, sortera, jämföra med hjälp av sina sinnen
 • Barnen ska få möjlighet att vidga sina begrepp
 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om våra vanligaste träd.
 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om årstidernas växlingar i naturen.
 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om några av våra vanligaste skogslevande djur.
 • Barnen ska få möjlighet att utveckla kunskap om allemansrätten.
 • Tillsammans ska vi ha roligt i naturen.

 

Varför ska vi jobba mot dessa mål?

 Friluftsfrämjandets I Ur och Skur-metodik och Skogsmulle i förskolan strävar efter att varje barn får utvecklas genom friluftsliv, lek, rörelse, spänning och upplevelser med alla sinnen. Barn som får möjlighet att komma ut i naturen lär sig handla efter allemansrätten och värna om miljön.

Genomförande - Hur gör vi?

Vi utgår från Friluftsfrämjandets metoder och mycket av deras material. Vi har byggt upp ett Mullebo där vi håller till. Barnen får lära sig vem Mulle är, han är barnens vän och fantasifigur i skogen som lär barnen att man ska se och röra men inte förstöra. 

 • Pedagogerna arbetar för att naturupplevelsen blir ett roligt äventyr. Vi har en plan för vad som ska göras vid varje träff, men är också lyhörda för barnens egna idéer och vad de upptäcker under utevistelsen. 
 • Mulle är alltid närvarande på något sätt, som en god förebild. Han skickar brev, sms, ringer och vid minst ett tillfälle kommer han "på riktigt".

Dokumentation 

Vi kommer att dokumentera barnens lärprocesser i deras lärloggar samt i gruppernas lärloggar på Unikum. Detta ska sedan kopplas till denna planering. 

Ansvar  

Louise har ansvar för detta arbete. 

Reflektion och analys 

Vi kommer löpande att diskutera friluftsskolorna på våra avdelningsplaneringar och personalkonferenser. Vi observerar och lyssnar på barnen för att få veta vad de tycker och få idéer på fortsättning. 

De ansvariga reflekterar kontinuerligt under terminen. Analys görs i slutet av terminen inför planeringsarbetet kommande termin. 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: