Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik

Skapad 2019-08-20 15:26 i Ärentunaskolan Uppsala
Baserad på "Genetik och evolution - ärftlighet och livets utveckling", Ärentunaskolan, av Thomas Regnéll
Grundskola 7 – 9 Biologi
Genetik och genteknik är kanske de allra mest spännande delarna av biologin just nu. De kunskaper och metoder som vetenskapen har tagit fram för att avläsa, förändra och kopiera arvsanlagen hos alla levande varelser bjuder på både fascinerande möjligheter och skrämmande hot. Vi kommer arbeta med frågor som: Vad är levande? Vad innehåller livets minsta byggsten? Varför är du den du är? Hur förs arvet vidare? Eleverna ska skapa sig förståelse för livets uppkomst och hur det kommer sig att vi ser ut som vi gör.

Innehåll

Vi kommer att använda Biologi Direkt s. 285-305 (Cellen och Arvet) och s. 334-343 (Genteknik).

Vi kommer att ha ett skriftligt prov och en inlämningsuppgift. 

När vi är klara med arbetsområdet skall du kunna: 

Cellen

 • Beskriva några av cellens organeller och deras funktion
 • förklara vad kromosomer, DNA och gener är och deras funktion
 • Beskriva hur vanlig celldelning går till

Genetik -ärftlighet

 • Redogöra för vad den genetiska koden är och var den finns
 • förklara vad som är speciellt med reduktionsdelning
 • beskriva hur vi använder våra gener
 • förklara skillnaden mellan dominanta och vikande anlag och ge några exempel
 • beskriva vad en mutation är och vad den kan leda till

Vad är bioteknik

 • Förklara vad bioteknik är och ge några exempel
 • redogöra för skillnaden mellan bioteknik och växt- och djurförädling
 • förklara vad genteknik betyder och ge några exempel
 • förklara vad GMO betyder och ge några exempel

Bioteknik i människans tjänst

 • redogöra för hur bioteknik har använts och används idag
 • redogöra för hur biotekniken kan användas i framtiden

 

 

Viktiga ord och Begrepp

Organell, cellkärna, arvsanlag, gen, DNA, kvävebas, proteinsyntes, kromosom, vanlig celldelning (mitos), reduktionsdelning (meios), mutation, homozygot, heterozygot, dominant anlag, recessivt anlag, korsningsschema, könsbundet arv, (artförädling, GMO, hybrid-DNA, kloning).

 

Veckoplanering

v. 34 Cellen

v. 35 Forts cellen, Genetik - Ärftlighet  (lab mikroskop)

v. 36 Forts ärftlighet (Korsningsschema)

v. 37 Repetition        

v. 38 Prov Genetik
        Bioteknik

Uppgifter

 • Powerpoint Genetik

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans påverkan på naturen lokalt och globalt. Möjligheter att som konsument och samhällsmedborgare bidra till en hållbar utveckling.
  Bi  7-9
 • Aktuella samhällsfrågor som rör biologi.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Aktuella forskningsområden inom biologi, till exempel bioteknik.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • Hur organismer identifieras, sorteras och grupperas utifrån släktskap och utveckling.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till biologi, såväl i digitala som i andra medier.
  Bi  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: