Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige år 4

Skapad 2019-08-20 15:31 i Kopperskolan Stenungsund
Grundskola 4 Svenska Geografi
Vi ska läsa om vårt land Sverige. Vi ska lära oss hur det ser ut i olika delar av landet, var människor bor och vad man i huvudsak livnär sig på. Vi ska också lära oss om kartans uppbyggnad och Sveriges namngeografi. Området avslutas med ett prov.

Innehåll

Syfte

Mål för eleven

 • Kunna använda en karta och veta hur den är uppbyggd
 • Kunna namn och lägen på Sveriges landskap samt några orter, berg och vatten.
 • Kunna läsa faktatexter anpassade för åldern samt använda modern teknik.
 • Kunna skriva en faktatext, enskilt och tillsammans med andra, om några landskap.

Så här arbetar vi för att nå målen

 • Göra gemensamma och individuella kartövningar.
 • Träna namngeografi med hjälp av spel, pussel, kartor.
 • Lyssna på och läsa olika texter om landskapen till exempel faktatexter och sagor.
 • Se på Geografens testamente och arbeta med frågor kopplade till avsnitten.
 • Delta i diskussioner om likheter och skillnader mellan olika landskap.
 • Vara med att skapa gemensamma affischer om våra landskap.
 • Skriva faktatext om minst ett eget landskap

Så här visar du att du nått målen

 • Visa att du kan slå upp en geografisk plats med hjälp av registret i kartboken samt redogöra för färger och de vanligaste karttecknen.
 • Visa att du känner Sveriges namngeografi, t ex landsdelarna, landskapen, några sjöar, berg och städer samt vatten.
 • Visa att du kan skriva faktatexter om Sverige
 • kritiskt granska din information

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Hur val och prioriteringar i vardagen kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling.
  Ge  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: