Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mölndal

Skapad 2019-08-20 15:39 i Bosgårdsskolan Mölndals Stad
Vi lär oss om Mölndal nu och förr.
Grundskola 2 SO (år 1-3)
Vi lär oss om vår hemstad Mölndal. Hur var det att leva i Mölndal förr? Hur ser Mölndal ut idag? Vad arbetar människor med och vad behöver vi i ett samhälle?

Innehåll

Tidsperiod

Ca 5 veckor

Syfte/förmågor att utgå ifrån

Se kopplingar till läroplanen nedan.

 

Centralt innehåll

Se kopplingar till läroplanen nedan.

 

Kunskapskrav och bedömning

Du ska ha kunskap om: 

 • något om Mölndals historia.
 • hur Mölndal har utvecklats från att ha varit jordbruksbygd till industrisamhälle.
 • några stora arbetsplatser i Mölndal.
 • vilka centrala samhällsfunktioner som finns i närområdet.
 • begreppen dåtid, nutid och framtid.
 • grundläggande kartkunskap

 

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

 • lära oss om Gunnebo slott.
 • prata och undersöka om hur det såg ut i Mölndal förr och vad människor arbetade med.
 • prata om hur platser fått sina namn.
 • undersöka Mölndal på kartor. 
 • skriva fakta om Mölndals stad och Mölndals historia.

 

Elevens ansvar och inflytande

Du ansvarar för att vara aktiv under lektionerna, ställa frågor och delta i diskussioner. Genom att göra detta får du också svar på de frågor och funderingar du har om ämnet.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  SO  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  SO  1-3
 • Yrken och verksamheter i närområdet.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Eleven kan utifrån närområdet beskriva hur naturen och miljön kan påverka var människor bor och arbetar.
  SO   3
 • Eleven anger några viktiga samhällsfunktioner, och ger exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
  SO   3
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: