Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gracias 8: capítulos 1 -4

Skapad 2019-08-20 15:39 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Vi kommer att jobba med de första fyra kapitel i boken Gracias 8 samt realia om Spanien.
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
I kapitel 1-4 kommer vi att repetera mycket från årskurs 7 och lära oss nya saker.

Innehåll

1. Innehåll

Vi ska lära oss att:

 • använda turistfraser
 • var och en ska berätta om sig själv och andra
 • använda AR-verb i presens (hablo, estudias osv)
 • använda räkneord 1 - 1000
 • samtala om sin dag och sin fritid
 • använda ER-verb i presens (comemos, comen osv.)
 • använda tener i presens
 • använda veckodagarna och klockan
 • beskriva persons utseende, kläder och egenskaper
 • använda ser i presens
 • använda bestämd och obestämd artikel (un, el, los osv.)
 • använda väderuttryck
 • använda ir i presens
 • berätta vad man ska göra (ir a + infinitiv)
 • berätta vad man måste göra (tener que + infinitiv)
 • berätta lite om Barcelona och Katalonien

2. Arbetssätt

 • Övningar i boken och stencilar
 • Läxor
 • Titta på film och serieprogram från UR
 • Hörövningar
 • Översätttningar
 • Muntliga övningar
 • Rollspel

3. Bedömning

Prov efter  veckor på kapitel 1-4.

Läxförhör varje vecka. Läxor ges på onsdagar och förhör veckan efter.

Arbete med material, övningsbok, stenciler, gracias.eu med mera i klassrummet.

4. Planering 

Vecka

Tisdag

Onsdag

Fredag

34

Introduktion

-    Planering

-    Skriva individuella mål för terminen.

-    Repetera

Kapitel 1

-    Mål

-    Lyssna på texten.

-    Uppgifter 1-4

-    Läxa

Kapitel 1

-    Uppgifter 5- 7

-    Spel - ¿Quién llega primero?

35

Kapitel 1

-    Hörförståelse 10 -11

-    Uppgifterna 8-9

Kapitel 2

-    Mål

-    Lyssna på texten

-    Uppgifterna 1-5

-  Läxa

Kapitel 2

- Uppgifterna 6 -10

36

Kapitel 2

- Hörförståelse 12-13

Kapitel 2

-    Göra klart uppgifterna

-    Läxa

Kapitel 3

-    Mål

-    Lyssna på texten.

-    Uppgifterna 1-3

37

Kapitel 3

- Uppgifterna 4-6

Skoljogg

 

Kapitel 3

-    Uppgifterna 7,9-11

-    Hörförståelse 8

-    Läxa

38

Kapitel 3

-    Uppgifterna 13 - 14

-    Göra klart övningarna

Kapitel 4

-    Mål

-    Lyssna på texten.

-    Uppgifterna 1-4

-    Läxa

Kapitel 4

-    Uppgifterna 5-7

-    Spel upg.11

39

Kapitel 4

-    Uppgifterna 10,13

-    Hörförståelse 12

Kapitel 4

-    Läxa

-    Repetera inför prov

Repetera inför prov

40

Hälsovecka

Hälsovecka

Hälsovecka

41

Repetera inför prov

PROV

PROV

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Tydligt talat språk och texter som är instruerande och beskrivande från olika medier.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Muntlig och skriftlig information, till exempel reklam, tidtabeller och notiser.
  M2  4-9
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning till framställningens form och innehåll.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9

Matriser

M2
Mål och Bedömningsmatris Moderna språk år 7-9

Reception: Förstå och tolka innehållet i tal och i olika slags texter

Inte nått målen för E
E
C
A
Lyssna
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo om vardagliga och välbekanta ämnen.
Läsa
Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen
Eleven kan förstå helheten och uppfattar väsentliga detaljer i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Eleven visar sin förståelse genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Eleven visar sin förståelse genom att med tillfredställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.

Produktion och interaktion: Formulera sig och kommunicera i tal och skrift och anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

Inte nått målen för E
E
C
A
Tala
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
Skriva
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
Anpassa språket
Eleven kan välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen
Eleven kan välja och använda sig av några olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.
Eleven kan välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen.

Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används

Inte nått målen för E
E
C
A
Eleven kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Eleven kan göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: