Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kristineberg och Oskarshamn, förr och nu

Skapad 2019-08-20 15:45 i Kristinebergskolan Oskarshamn
Vi kommer att arbeta med ett tema om staden Oskarshamn och närområdet Kristineberg.
Grundskola 3 SO (år 1-3)
Vi lär oss om området Kristineberg. Vi pratar om hur det såg ut förr i tiden och jämför med hur det är idag. Vi jämför skolan för 100 år sedan med hur det är idag. Vi lär oss om vår stad, Oskarshamn. Vi gör en stadsvandring i Oskarshamn och studiebesök på museum.

Innehåll

Undervisning & arbetssätt

Vi ska arbeta med Kristinebergskolan, området Kristineberg och kommunen Oskarshamn. Vi ska lära oss om dess historia. Vi gör en stadsvandring där vi tittar på kända konstverk och kända byggnader. I klassrummet läser- och skriver vi olika texter. 

Vi gör studiebesök på Fredriksbergs herrgård.
Vi lär oss om Döderhultarn, vem han var och vad han var känd för. Vi besöker Döderhultarmuseet. Efter våra besök repeterar vi våra kunskaper i klassrummet med hjälp av foton från besöken. 

Vi gör jämförelser mellan livet förr & nu. Hur levde barn och vuxna förr? Vi tittar på filmer som visar på livet för 100 år sedan. Vi arbetar med uppgifter där eleverna får reflektera över skillnaden mellan barn för 100 år sedan och dem själva. Vi intervjuar äldre personer. 

Visa vad du lärt dig

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

* Göra jämförelser av människors levnadsvillkor förr & nu

* Känna till historien kring Kristineberg och Oskarshamn

* Veta vem Döderhultarn var och vad han är känd för

Jag kommer även att bedöma ditt aktiva deltagande under lektionerna. 

 

Tidsram

Höstterminen 2019

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer, till exempel skildringar av familjeliv och skola. Minnen berättade av människor som lever nu.
  Hi  1-3
 • Förutsättningar i natur och miljö för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, vatten och klimat.
  Hi  1-3
 • Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.
  Hi  1-3
 • Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.
  Hi  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  Hi  1-3
 • Metoder för att söka information från olika källor: intervjuer, observationer och mätningar. Hur man kan värdera och bearbeta källor och information, såväl med som utan digitala verktyg.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka hemortens historia och ger då exempel på människors levnadsvillkor under olika perioder.
  Hi   3
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  Hi   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: