Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

DS Läsgrupper

Skapad 2019-08-20 15:51 i Delfinskolan Lunds för- och grundskolor
Sökord i banken
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk Svenska
Tillsammans med dina klasskompisar i 11a och 11b kommer du att få läsa spännande, roliga, lärorika och tänkvärda texter!

Innehåll

Arbetsområde:

Tillsammans i grupper tränar du på att läsa, lyssna, samtala och skriva. I olika kapitel/böcker möter du olika teman. Texterna anpassas så att de ska passa dig och din läsutveckling. 

Mål för eleven:

 • Du kan läsa elevnära texter. 
 • Du kan berätta om det du har läst. 
 • Du kan berätta om egna erfarenheter kopplat till texter.
 • Du kan resonera och ställa frågor i samtal. 

 

Arbetssätt:

Du kommer att få läsa högt för några klasskompisar (självklart får du hjälp och stöttning).

Du kommer att lyssna när klasskompisar läser texter högt.

Du kommer att samtala och diskutera kring de tema/ord/begrepp som finns i texten. 

Du kommer att göra skrivövningar kopplade till texten.

 

Redovisningsform:

Du kommer att vara aktiv i övningarna genom att läsa, samtala, lyssna och skriva. 

 

Bedömning:

Du är med och testar och provar för att lära dig ännu mer. Du delar med dig av dina kunskaper och erfarenheter. 

 

Reflektion:

Vad tycker jag är lätt och vad tycker jag är svårare? Hur kan jag träna på det jag tycker är svårt så att det blir lätt?

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: