👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kroppen och våra sinnen

Skapad 2019-08-20 15:59 i Ängens förskola Hörby
Förskola
Utifrån vårt valda utvecklingsområde naturvetenskap, teknik och hållbar utveckling den här terminen så har vi valt att arbeta med kroppen och sinnena då vi ser ett stort intresse hos barnen att utforska sin omvärld med hjälp av sin kropp och sina sinnen.

Innehåll

Nationellt mål:
Lpfö-18

Syfte:

Vi har valt att arbeta med detta tema för att vi vill öka barnens kunskaper om kroppen och olika kroppsdelar, 

vi vill uppmärksamma barnen på olikheter,

vi vill öka barnens kroppsuppfattning, 

vi vill utveckla förmågan att kunna utforska omvärlden med hjälp av våra olika sinnen syn, hörsel, känsel, smak och lukt. 

 

 Innehåll:
Vad ska undervisningen innehålla?

Vi kommer att erbjuda vårt tema i lärmiljön och göra materialet tillgängligt för undersökande och utforskande, samt närvarande pedagoger som fångar upp barnens intresse och nyfikenhet och utmanar dem i de aktiviteter som erbjuds. 

Våra samlingar kommer att genomsyras av vårt tema genom sånger, ramsor, lekar och sagor.

Experiment genom enklare kemiska processer och fysikaliska fenomen.

Vi kommer att använda oss av projektorn och lärplattan.

Vi kommer att använda oss av barnlitteratur.

Vi dokumenterar kontinuerligt och sätter upp detta på avdelningen för att skapa möten, samtal och reflektioner mellan barnen.

Vi synliggör barnens utveckling och lärande i deras enskilda lärloggar.

 

 

Reflektion och Analys
(Pedagogers och barns perspektiv)

 

Reflektera kontinuerligt kring:
-Hur blev det?
-Val av undervisningens innehåll
-Vilket förändrat kunnande ser ni?
-Uppfylls de förväntade effekterna?

 25/9 Flera av barnen kan redan många olika kroppsdelar och samtliga är intresserade av bilden på kroppen vi tittar på. Några barn benämner verbalt kroppsdelar medan andra pekar när vi frågar var t.ex. foten sitter. Det uppskattas när vi öppnar vår samlingsväska och sjunger de olika kroppssångerna. Barnen försöker följa med i rörelserna. Vi fokuserar nu på våra händer och känseln. Vi har erbjudit barnen att måla med sina händer. En del är försiktiga och målar med ett finger medans andra målar med hela handen. Vi ser att barnen uppmärksammar känseln genom att de tittar på sina färgade händer och låter färgen glida och kladda mellan händerna och fingrarna.

11/10 Vi har upprepat målning med händerna och vi såg redan andra gången att barnen kände igen aktiviteten och de började genast måla med händerna. De gjorde stora rörelser med händerna, ritade med fingrarna i färgen, klappade i färgen. De barn som var försiktiga vid första tillfället släppte loss denna gång. 
Vi har även jobbat med varmt/kallt vatten. Barnen har fått känna med sina händer och fötter. I början var de försiktiga och kände med ett finger i de olika baljorna. Efter en liten stund så rördes det runt i baljorna så vattnet stänkte. En del barn uppmärksammade att det var kallt respektive varmt vatten i baljorna genom att uttrycka det verbalt. Kommande vecka så erbjuds barnen samma aktivitet men i mindre grupp.

19/11 Vi har jobbat med slajm (potatismjöl och vatten) där barnen verkade bli överraskade av konsistensen. De trodde först att det hade samma egenskaper som färg men det gick inte att stänka med slajmet. Det var fast men ändå så kunde det rinna mellan fingrarna. En del barn jobbade länge med slajmet och någon smakade på det och var nöjda med det. 
Vi har börjat med att uppmärksamma hörseln. Barnen är fokuserade när vi spelar upp t.ex. djurläten och låter dem koppla lätena till djurbilder. De är aktiva och engagerade i aktiviteten.
De kopplar hörseln till örat, känseln till händerna och näsan till att lukta.

Analys:
Varför blev det som det blev?
Vilken utveckling har skett?
Vad är nästa steg?
Vad krävs för att komma vidare?

19/11 Vi kan se ett mer medvetet undersökande hos barnen där de använder sina sinnen som känsel, hörsel och lukt. De känner på olika material med sina händer och luktar på löv, färg och mat. De lyssnar uppmärksamt på olika ljud. De äldsta barnen har koll på de olika kroppsdelarna och vad de används till.

Vi kommer att fortsätta med att uppmärksamma hörseln parallellt med känseln. Vi utforskar nu känseln med våra fötter genom att måla våra fötter och gå på olika material. Vi ska skapa flaskor med olika innehåll för att undersöka ljud.

16/1-20 Vi har sett ett stort intresse och fokus hos barnen när det gäller att använda sina sinnen som känsel, lukt och hörsel. De har utforskat kroppsligt och många av barnen kan uttrycka verbalt eller peka på vilka kroppsdelar vi använder oss av i olika undersökande och lekar. Öronen hör vi med, näsan luktar vi med och händer och fötter känner vi med. Vi kommer under våren att fortsätta med vårt tema men ha fokus på språk och kommunikation.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18