Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2-3, läsa/samtala/lyssna

Skapad 2019-08-20 16:07 i Jonsereds skola Partille
Grundskola 1 – 3
Undervisningen i svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om det svenska språket.

Innehåll

 

VARFÖR ska vi göra det här? 

Undervisningen ska stimulera elevernas intresse för att läsa och skriva. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter och genom skilda medier. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra. (s.247, Lgr 11)

VAD ska vi lära oss? 

Vi ska ge förutsättningar att utveckla förmågan i att :

 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa.

VAD ska vi göra? 

Läsa och skriva

 

 • Alfabetet och alfabetisk ordning
 • Sambandet mellan ljud och bokstav
 • Lässtrategier för att tolka och förstå texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag, 
 • Textbearbetning

Tala, lyssna och samtala

 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen. Bilder och andra hjälpmedel kan stödja presentationer.
 • Berättande i olika kulturer, under olika tider för skilda syften.

HUR arbetar vi?

Läsa 

 • Textsamtal
 • Gemensam läsning
 • Läsa enskilt och i grupp

Tala, lyssna och samtala

 • Vi har textsamtal i par eller i grupp.
 • Vi gör olika presentationer på dator och redovisar dessa muntligt.
 • Vi lyssnar på presentationer, ger feedback och ställer frågor.
 • Vi samtalar om vardagliga händelser.

HUR ska du visa att du kan? 

 • Nationellt prov (år 3) samt Skolverkets bedömningsstöd i svenska (år 2).
 • Använda bilder för att förtydliga och förstärka din text.
 • Samtala och berätta om vardagliga saker och händelser.
 • Arbeta med presentationer på dator som redovisas muntligt.

Det här ska du lära dig

Kopplingar till läroplan

Det här ska du kunna när du slutar i åk 3

Läsa och skriva

 • Skriva en enkel text med läslig handstil och på dator.
 • Använda stor bokstav, punkt, frågetecken samt att du kan stava vanligt förekommande ord.
 • Skriva en berättande text med tydlig inledning, handling och avslutning.
 • Skriva en faktatext som innehåller ämnesspecifika ord och begrepp.
 • Använda bilder för att förtydliga och förstärka din text.
 • Ge enkla omdömen på dina egna och andras texter.
 • Bearbeta dina egna texter.
 • Läsa texter med flyt som handlar om saker du känner till.
 • Förstå ganska bra vad du läser.
 • Berätta på ett enkelt sätt om det du tycker är viktigt i texten.

Tala, lyssna och samtala

 • Diskutera tydliga budskap i texter på ett enkelt sätt. Du jämför det med något du själv har varit med om.
 • Ge enkla omdömen om dina och andras texter med hjälp av frågor. Du gör dina texter bättre med hjälp av omdömen.
 • Prata med andra om saker du känner till. Du ställer frågor, ger kommentarer och säger vad du tycker.
 • Berätta om saker som händer i vardagen så att det är lätt för den som lyssnar att förstå.
 • Ge och ta enkla muntliga instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: