Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gracias 6, kapitel 1-4

Skapad 2019-08-20 16:15 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Lärobok: Gracias 6, kap. 1 - 4.
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
Bienvenidos a la clase de español!

Innehåll

Kursplan i ämnet

Syftet med undervisning i moderna språk är att "eleverna utvecklar kunskaper i målspråket [spanska] och kunskaper om områden och sammanhang där språket används samt tilltro till sin förmåga att använda språket..."

Centralt innehåll

Delar ur det centrala innehållet som fokuseras på under arbetsområdet är:

 • Vardagliga situationer, intressen, personer, aktiviteter och händelser.
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används

2. Arbetssätt

TAL: Muntligt tränar vi genom att man läser en och en, tillsammans hela klassen och i dialoger.

SKRIFT: Skriftligt tränar vi genom att göra övningar i övningsboken, skriva en text om sig själv och sin familj samt skriva en dialog om ett handlingstillfälle. Skriva av det som skrivs på tavlan.

LÄSA: Läsa texter i textboken.

HÖRA: Lyssna på texter från textboken och lyssna på språket från tv/film.

3. Bedömning

Prov efter 6 veckor på kapitel 1-4.

Läxförhör varje vecka. Läxor ges på onsdag och förhör veckan efter.

Arbete med material, övningsbok, stenciler, gracias.eu med mera i klassrummet.

4. Planering

Vecka

Onsdag

Torsdag

34

Introduktion

-    Böcker

-    Regler

-    Planering

-    Läxa

Kapitel 1 och kapitel 2

-    Uppgifterna 1-2

-    Mål

-    Lyssna på texten.

-    Uppgifter 1-3

35

Kapitel 2

-    Hörförståelse

-    Uppgifterna 5-6,8

-    Läxa

Kapitel 2

- Hörförståelse

- España uppgifterna 1-2

 

36

Kapitel 3

-    Mål

-    Lyssna på texten

-    Uppgifterna 1-2,4 5-6

-    Läxa

Kapitel 3

-    Hörförståelse 3

-    Uppgifterna 7-9

37

Kapitel 3

-    Hörförståelse 10

-    Läxa

-    Göra klart uppgifterna på kapitel 1-3

Kapitel 4

-    Mål

-    Lyssna på texten

-    Uppgifterna 1-3,5-7

38

Kapitel 4

-    Hörförståelse 4

-    Uppgifterna 8-10

-    Läxa

Kapitel 4

-    Hörförståelse 12

-    Sänka skepp

39

Kapitel 4

-    Göra klart och rätta uppgifterna på kapitel 4

-    Börja repetera inför prov

Repetera inför prov

40

Repetera inför prov

Repetera inför prov

41

Prov

Prov

42

Utvärdera arbetsområdet

Musik

Läs - och hörförståelse

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-9
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, aktiviteter och händelser.
  M2  4-9
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-9
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  M2  4-9
 • Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  M2  4-9
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer, stavning och interpunktion i det språk som eleverna möter.
  M2  4-9
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  M2  4-9
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-9
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  M2  4-9
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  M2  4-9

Matriser

M2
Kunskapskrav moderna språk åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Förstå tal
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Förstå text
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Redogöra, kommentera & agera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Använda strategi för lyssnande
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
Formulera sig muntlig
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Formulera sig skriftligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Uttrycka sig muntligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Uttrycka sig skriftligt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Strategi för interaktion
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i interaktionen
Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enkla problem i interaktionen.
Dessutom kan eleven använda sig av några strategier som löser enkla problem i interaktionen.
Kommentera företeelser
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: