Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal i decimalform

Skapad 2019-08-20 16:28 i Glasbergsskolan Mölndals Stad
- beslutad i västra området Mölndal läsår 15/16
Grundskola 4 – 6 Matematik
Du kommer att utveckla kunskaper om positionssystemet för tal i decimalform, placera decimaltal på tallinjen samt jämföra och storleksordna tal i decimalform. Du kommer också att utföra beräkningar med decimaltal.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta:

Vi arbetar med boken Favorit matematik, nomp och problemlösning i grupp.

 

Bedömning:

Du visar att du kan lösa problem genom att väja en passande metod och du beskriver hur du har löst uppgiften. Du visar också att du kan bedöma rimligheten i ditt svar.

Du visar att du kan använda de begrepp vi gått igenom i avsnittet.

Du kan genomföra beräkningar med decimaltal med räknesätten addition och subtraktion.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: