Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tal - Aritmetik

Skapad 2019-08-20 16:36 i Vinsta grundskola västra Stockholm Grundskolor
Aritmetik. Kap 1 i mattedirekt. Tal.
Grundskola F Matematik
Vi börjar att titta på olika talsystem från 5000 fkr och varför kulturer behövde ett system för det. Vi arbetar i Mattedirekt kapitel 1 och ser filmer på Studi.se samt gör även quiz på studi.

Innehåll

Matematikplanering

 

Område: Tal, Kapitel 1 i Matte Direkt samt filmer och quiz i Studi.se.

 

Syfte

 

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

Föra och följa matematiska resonemang, och använda olika sätt att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

 

 

Centralt innehåll

 

 

Taluppfattning och tals användning

 

Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.

Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.

Metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.’

 

 

Förmågor som vi tränar och skall utveckla

I detta avsnitt kommer följande förmågor att övas:

·         Begrepp

·         Metoder

·         Samtala och redogöra

 

 

 

Mål

 

När området är klart är målet att:

 

Du skall ha kunskap om olika historiska talsystem samt vårt talsystem och dess uppbyggnad.

Du skall kunna dela upp tal och kunna faktorisera tal. Kunna delbarhetsreglerna.

Du skall kunna använda alla begreppen i våra räknesätt. T ex term, summa, differens, kvot, nämnare, täljare, produkt, faktor etc.

Du skall kunna räkna med de fyra räknesätten.

Skriva tal i decimalform.

Multiplicera och dividera med 10, 100 och 1000.

Avrunda tal och göra överslagsräkning.

 

 

 


 

 

 

Vecka 

Lektion nr

 

Lektionsinnehåll 

Lektionsmål 

Arbetsuppgifter 

34 

Introduktion till Ma och planeringen. Dela ut böcker.

Olika sätt att skriva tal: Egyptiska talsystemet

Romerska talsystemet

Tiosystemet.

Mattedirekt: s: 6-10

 

Kunna nämna 3 olika talsystem och se för och nackdelar med de olika systemen.

Räkna tal: 1-14.

Arbetsblad 1:1, 1:2-1:3

Överkurs: Titta på Studi.se om Mayafolkets talsystem.

 

34

2

De fyra räknesätten. Mattedirekt sid. 11. Delbarhet: S.12-13

Begrepp: term, summa ,differens, kvot, produkt nämnare och täljare.

Studi.se film plus quiz.

Räkna tal 15-20.

Arbetsblad 1:4-1:9

Studi.se delbarhet.

Tal: 21-33

35

3

Primtal och sammansatta tal.

Mattedirekt s. 14-15

Kunna definition av primtal. Kunna dela upp tal i primtalsfaktorer. Kunna delbrahetsregler.

Studi.se quiz.

Tal 34-43

Arbetsblad: 1:10-1:11

 

35

4

Tal i decimalform

Mattedirekt s.16-17

Samband mellan bråkform och decimalform. Kunna sätta ut decimaltal på tallinjen.

Studi.se Decimalform och bråkform.

Arbetsblad 1:14

35

5

Tal i decimalform

Mattedirekt s.18-19

Kunna placera ut decimaltal i på tallinje och tvärt om.

Arbetsblad 1:15-1:21

35

6

Repetition

 

Kunskapscheck 1.

36

7

Multiplicera med 10,100 och 1000. Mattedirekt S.20.

Kunna se hur tal ändrar storlek med multiplikation av 10 tal.

Studi.se

Arbetsblad 1:22

36

8

Dividera med 10,100 och 1000. Mattedirekt: s. 21.

Kunna se hur tal ändrar storlek med multiplikation av 10 tal.

 

36

9

Avrunda heltal, Avrunda decimaltal. Mattedirekt: s. 22-23.

Kunna avrunda korrekt heltal och decimaltal. Avrundningsregler.

Studi.se film Avrundning och överslagsräkning. Arbetsblad 1:24

36

10

Repetition

 

Kunskapscheck 2.

37

11

Överslagsräkning. Mattedirekt s.24-25.

 

Arbetsblad 1:25-1:26

37

12

Diagnos. Mattedirekt: 28-29

 

 

37

13

Blå / röd kurs rep

 

 

37

14

Mattedirekt: s. 21.

 

Kunskapscheck 3.

38

15

Blå/röd kurs. Rep

 

 

38

16

Uppslaget

 

 

38

17

Blå/röd kurs. Rep

 

 

38

18

Blå/röd kurs. Rep

 

Kunskapscheck 4.

39

19

Blå/röd kurs. Rep

 

 

39

20

Blå/röd kurs. Rep

 

 

39

21

Blå/röd kurs. Rep

 

 

39

22

 

 

Prov.

Uppgifter

 • Matteprov Kapitel 1

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematik: Kunskapskrav för slutet av åk 9

Förmåga att använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp.

E
C
A
Använda matematiska begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Uttrycksformer & begreppens relation
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Förmåga att välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter.

E
C
A
Välja och använda matematiska metoder
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik med tillfredsställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetikmed gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetikmycket gott resultat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: