Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT19 Landskap i enpunktsperspektiv åk 6

Skapad 2019-08-20 16:47 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Bild
Eleverna arbetar i enpunktsperspektiv och skapar ett landskap.

Innehåll

Syfte:

Inledningsvis kommer vi titta på hur andra har gjort sina perspektivbilder och analysera vad som krävs för de olika nivåerna.

Visa att de kan använda sig av tekniken enpunktsperspektiv på olika sätt.

Uppgift:

Del ett:

 Vi analyserar enskiljt, i grupp och i par hur olika tidigare perspektivbilder har fått olika betyg och varför.

Del två:

Eleven ska rita ett landskap i enpunktsperspektiv. I bilden ska det finnas:

  • (Minst) En väg
  • (Minst) Ett hus
  • (Minst) Ett par träd som går mot horisonten
  • En horisontlinje

Begrepp:

Horisont, Enpunktsperspektiv (Centralperspektiv), Fågelperspektiv, grodperspektiv, storlektsperspektiv.

Extrauppgift:

  • Omöjliga perspektiv (en typ av synvilla)

Matriser

Bl
Matris läroplan Bild 4-6

Kommunicera med bilder för att uttrycka budskap.

Nivå 1 (godtagbara kunskaper i åk6)
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikation
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
DU kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

Skapa bilder med hantverksmässiga och digitala tekniker och verktyg samt med olika material.

Nivå 1 (godtagbara kunskaper i åk6)
Nivå 2
Nivå 3
Tekniker, material och arbetssätt
Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
Du kan använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck.
Färg,former,linjer
Du kan kombinera några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan kombinera några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan kombinera några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
Kreativitet, fantasi
Du kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet delvis utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Du kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Förmåga att hantera olika program och arbetssätt.
Under arbetsprocessen bidrar du till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer du handlingsalternativ som leder framåt.

Undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder

Nivå 1 (godtagbara kunskaper i åk6)
Nivå 2
Nivå 3
Presentation av bilder
Värdera bildkvalité och process

Analysera bilders funktion, innehåll och uttryck

Nivå 1 (godtagbara kunskaper i åk6)
Nivå 2
Nivå 3
Bildanalys
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: