👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Novell 8c

Skapad 2019-08-20 17:35 i Sundbyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
I detta arbetsområde läser vi noveller av såväl kända författare som andra elever. Vi lär oss att skriva roliga, spännande och tankeväckande noveller.

Innehåll

 

8c Åk 8 2019-20

 

 

Tisdag

Onsdag

Fredag

 

 

 

Vecka 34

 

Introduktion av ämnet. Kort skrivuppgift. Börja med gemensam bok.

Läsning i Mitt liv som halvtidsindian.

 

 

Vecka 35

Genomgång av novellformen! Elevexempel!

Analys av noveller. (gruppvis)

Språkriktighet

stycke och dialog.

Läxa läsa till sidan 74 i Mitt liv…

 

 

Vecka 36

Skriva novell – börja arbeta med utkast. Lämna novellmall.

Fler elevexempel.

Läxa läsa till sidan 106 i Mitt liv.

 

 

 

Vecka 37

Skriva novell.

Skriva novell.

Läxa läsa till sidan 142 i Mitt liv.

 

 

 

Vecka 38

Skriva novell.

Skriva novell.

 

Läxa läsa till sidan 186 i Mitt liv.

 

 

 

Vecka 39

Skriva novell

 

Inlämning av novell.

 

Mitt liv som halvtidsindian utläst.

 

 

 

Vecka 40

Att våga tala! Hyllningstal.

Analysera tal.

Form för hyllningstal.

 

Att våga tala! Hyllningstal.

 

Introduktion av ny bok.

 

 

 

Vecka 41

Att våga tala! Hyllningstal

Muntliga övningar.

 

 

 

Vecka 42

Att våga tala! Hyllningstal

Muntliga övningar.

 

 

 

Vecka 43

 

 

 

 

 

 

NOVELL

 

Lärandemål

 

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla din förmåga att… (Lgr 11)

 

läsa, analysera (olika) texter för olika syften,

 

anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,

 

formulera dig i skrift,

 

skriva gestaltande beskrivningar

 

 

 

Undervisningen. Du kommer att…

 

läsa, lyssna på och analysera olika noveller,

 

lära dig vad som särskiljer genren novell från andra texttyper,

 

öva din förmåga att skriva en korrekt och välstrukturerad text,

 

skriva gestaltande beskrivningar

 

Bedömning

 

Underlag för bedömning är:

 

den språkliga kvaliteten på din novell,

 

din förmåga att strukturera novellen på ett för genren typiskt sätt,

 

de beskrivningar som finns i din novell

 

Läraren bedömer …

 

 

     E

 

 

 C

 

 

  A

Text och struktur

E

Du skriver en novell med enkla  beskrivningar och  enkel uppbyggnad (med enkel inledning och avslut). Texten fungerar i huvudsak som en novell.

C

Du skriver en novell med utvecklade gestaltande beskrivningar  och relativ komplex uppbyggnad (med fungerande inledning och avslut). Texten fungerar relativt väl som  en novell.

A

Du skriver en novell med välutvecklade gestaltande beskrivningar och komplex uppbyggnad (med effektiv inledning och avslut). Texten fungerar väl som en novell.

Språk och stil

Ordvalet är enkelt. Tempusbruket  och meningsbygg-naden fungerar i huvudsak.

Ordvalet är  varierat och passar en novell, t. ex. med beskrivningar och liknelser. Meningsbygg-naden är varierad och relativt väl fungerande.

Ordvalet är träffande, varierat och specifikt  samt passar novellen väl, t ex med träffsäkra beskrivningar och liknelser. Meningsbygg-naden är varierad, träffsäker och korrekt.