Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi: Kemiska reaktioner, fotosyntes, förbränning

Skapad 2019-08-20 17:43 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Kemiska reaktioner: Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
Grundskola 4 – 6 Kemi
En kemisk reaktion...vad är det? Atomer och molekyler. Ingenting försvinner, allt finns kvar - kan det verkligen stämma?

Innehåll

Innehåll

I det här arbetsområdet kommer du få lära dig om:
Kemiska reaktioner
Vad som menas med kemiska reaktioner, ge exempel
Naturens vanligaste kemiska reaktioner - Fotosyntes och förbränning - och kunna förklara varför det är viktigt.
Atomer och molekyler, grundämne

Efter detta arbetsområde ska du utveckla följande:
Diskutera relevant fakta inom arbetsområdet
Viktiga begrepp: Atomer, molekyler, kemiska reaktioner, fotosyntes, förbränning, koldioxid, energi, "ingenting försvinner, allt finns kvar".
Utveckla egna argument och svara på andras argument

Såhär arbetar vi:
Vi kommer att läsa faktatexter enskilt och gemensamt och svara på tillhörande frågor
Vi kommer att titta på filmer
Vi kommer ha gemensamma diskussioner
Vi kommer att göra enklare undersökningar

 

Bedömning:
Du visar dina kunskaper när du:
Deltar i diskussioner
Ställer egna frågor
Svarar på frågor och diskuterar fakta från texter och film
Arbetar på lektionen med olika övningar
Test

Syfte och Centralt innehåll

Syfte:

Undervisningen i ämnet kemi ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om kemiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att undersöka omvärlden
använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan
utveckla förmågan att använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle

Centralt innehåll:

 

Matriser

Ke
Kunskapskrav åk 4-6 Kemi: Kemiska reaktioner

Du når inte kunskapskraven för arbetsområdet.
Nivå 1
Du har grundläggande kunskaper enligt målen för arbetsområdet.
Nivå 2
Du har goda kunskaper enligt målen för arbetsområdet.
Nivå 3
Du har mycket goda kunskaper enligt målen för arbetsområdet.
Samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som handlar om fotosyntes, förbränning och andra kemiska reaktioner, genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör fotosyntes, förbränning och andra kemiska reaktioner, genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt
Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, fotosyntes, förbränning och andra kemiska reaktioner, genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem
Fotosyntes, förbränning
Eleven kan på ett enkelt sätt förklara fotosyntesen, t.ex. sol+vatten+koldioxid=syre+socker, på ungefär samma sätt kan eleven förklara förbränningen
Eleven har goda kunskaper om fotosyntesen och förbränningen och kan se samband mellan dessa och livet på jorden. Tex: Kan förklara fotosyntesen och förbränningen med egna ord och kan också förklara båda är beroende av varandra
Eleven har mycket goda kunskaper om fotosyntesen och förbränning och kan diskutera dessa begrepp och dra egna slutsatser. Eleven kan förklara fotosyntesen och förbränningen på olika sätt och förklara hur dessa hänger ihop på ett tydligt sätt.
Kemiska reaktioner
Eleven kan ge något exempel på en kemisk reaktion
Eleven kan ge några exempel på kemiska reaktioner samt enkelt förklara vad som har hänt.
Eleven kan tydligt förklara vad som kännetecknar olika kemiska reaktioner och se några likheter dem emellan, eleven kan också förklara betydelsen för människan och samhället.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: