Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

CELLEN & EKOLOGI samspel i naturen åk 7

Skapad 2019-08-20 17:48 i Österledskolan Halmstad
Arbetsområde om andningsorgan, matspjälkning, cirkulationssystem och utsöndringsorgan
Grundskola 7 Biologi
Krukväxterna blommar, träden växer, gräsmattan är grön. Fiskarna simmar i sjön och fåglarna flyger. Det finns bröd, mjölk och kött på matbordet. Huset är varmt tack vare t.ex. ved. Självklarheter alltsammans kan vi tycka. Men inget av allt det här vore självklart om inte de gröna växterna hade förmågan att fånga in solljus vid sin fotosyntes. Alla växter och djur har olika krav på miljön de lever i. Växterna vill ha lagom med ljus och vatten och rätt sorts jord. Djuren i sin tur ska hitta rätt sorts mat och skydd för sig själva och sina ungar. Det råder en ständig konkurrens om de bästa platserna att leva på, både bland växter och djur. Levande varelser är beroende av och påverkar varandra. De påverkas och är beroende även av den omgivning de lever i.

Innehåll

Syfte:

 

Konkretiserade mål

Vad ska du lära dig:

 • Redogöra för skillnader mellan växt- och djurcellen 
 • Redogöra för några av växt- och djurcellens delar och uppgifter

 • Redogöra för fotosyntesen 
 • Redogöra för förbränning (cellandning) 

 • Kolets kretslopp (kolatomens kretslopp genom fotosyntes och förbränning) 

 • Förklara skillnaden mellan producenter och konsumenter samt ge exempel på några producenter och konsumenter 
 • Beskriva samspelet mellan producent, konsument och nedbrytare 
 • Beskriva och ge exempel på näringskedjor och näringsvävar
 • Förklara vad näringspyramider visar 

 • Förklara varför det finns konkurrens i naturen, hur detta leder till anpassningar och hur det kan påverka balansen inom arten och mellan olika arter
 • Ge exempel på hur samarbete kan löna sig

 • Förstå vad ett ekosystem är och ge exempel på olika ekosystem
 • Vilka levande respektive icke levande faktorer/resurser som påverkar ett ekosystem
 • Hur miljögifter kan påverka ett ekosystem 

 • Förstå innebörden av och kunna använda ekologiska begrepp

 

 Hur vi ska arbeta

Vårt arbete kommer att bestå av genomgångar, läsa faktatexter, instuderingsfrågor, filmvisningar, powerpoint-presentationer, diskussioner,  laborationer, kahoot, quizlet, jobba med studi och digilär där vi bearbetar områdets olika begrepp. 

  

Bedömning:

Du kommer att kunna visa dina kunskaper under lektionerna i bl.a. diskussioner och praktiska uppgifter samt i ett skriftligt prov. 

Bedömningen grundar sig på hur väl du:

 • kan samtala om och diskutera frågor som rör ekologi samt ställa frågor och framföra och bemöta åsikter som gör att diskussionerna går framåt

 • har tillgodogjort dig kunskaper om ekologiska begrepp och kan använda dessa för att ge exempel på och beskriva ekologiska samband

 • genomför och utvärderar undersökningar 

 

 

 

 

Viktiga ekologiska begrepp samt cellens begrepp: 

Cell

Cellmembran

Cellplasma

Cellkärna

Cellsaftrum/vakuol

Kloroplaster 

Klorofyll

Cellvägg

Cellandning/förbränning

Fotosyntes

Kretslopp

Producent 

Konsument

Nedbrytare

Näringskedja 

Näringsväv

Näringspyramid

Konkurrens 

Anpassning

Symbios

Ekosystem 

Population

Faktorer/resurser

 

 

Uppgifter

 • Ljudfiler till texthäfte

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: