Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Talen 0-3

Skapad 2019-08-20 17:56 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 1 Svenska
Vi bekantar oss med antal, räkneord och siffror inom talområdet 0-3.

Innehåll

LGR -11, Del 1- Skolans värdegrund och uppdrag

Skolan ska bidra till elevernas harmoniska utveckling. Utforskande, nyfikenhet och lust att lära ska utgöra en grund för skolans verksamhet.

 

 

Lgr-11, del 3- Kursplanens syfte

Undervisningen i ämnet matematik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om matematik och matematikens användning i vardagen och inom olika ämnesområden.

Lgr11 Matematik

* formulera och lösa problem med hjälp av matematik och välja rätt metod.

 

Hur undervisningen kommer att gå till

VAD?

 • Du ska få lära dig sambandet mellan antal och tal inom talområdet 0-10.
 • Talen 0, 1, 2, 3
 • Känna igen antal, räkneord och siffra
 • Dela upp tal
 • Lära känna tallinjen
 • Att jämföra antal med tecknen <, = och >
 • Förstå likhetstecknets innebörd

 

HUR?

 • Vi lyssnar på en berättelse som handlar om det vi ska jobba med. 
 • Vi samtalar och diskuterar hur vi tänker.
 • Vi gör huvudräkningsuppgifter.
 • Vi arbetar med gemensamma genomgångar. 
 • Vi jobbar med elevböckerna.
 • Vi använder laborativt material som tex. klossar, talkort.

 

VARFÖR?

 • Du ska kunna använda matteord (större än, mindre än, är lika med)
 • Du ska förstå och kunna använda likhetstecknet så att det blir lika mycket på varje sida.

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • Hur du löser dina matematiska uppgifter både muntligt och skriftligt. 
 • Mattediagnos

 

 

Ämnesspecifika ord: större än >, mindre än >, är lika med =

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: