Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Repetion inför nationella prov

Skapad 2019-08-20 17:56 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Grundskola 6 Matematik

I det här arbetsområdet kommer du att få möjligheten att repetera de områden inom matematik som vi hitintills har gått igenom, samtidigt kommer vi att komma in på nya spännande områden. Vi kommer träna genom att först självständigt lösa uppgifterna på ett gammalt nationellt prov. Vi kommer efter det sammanställa resultatet och sedan arbeta utifrån det. Målet är att du efter detta arbeta känner dig säker på det du tidigare var osäker på och att du dessutom lär dig nya saker. Vi kommer ha många diskussioner i klassen då vi förklarar och hjälper varandra.

Innehåll

Syfte med arbetsområdet:

Att du känner dig trygg och säker inför det nationella provet i matematik. 

Beskrivning av arbetsområdet:

I det här arbetsområdet kommer du ha möjlighet att repetera de områden inom matematik som vi hitintills har gått igenom och samtidigt kommer vi att komma in på nya spännande områden. Vi kommer träna genom att föst självständigt lösa uppgifterna på ett gammalt nationellt prov. Vi kommer efter det sammanställa resultatet och sedan arbeta utifrån det. Målet är att du efter detta arbeta känner dig säker på det du tidigare var osäker på och att du dessutom lär dig nya saker. Vi kommer ha många diskussioner i klassen då vi förklarar och hjälper varandra. 

Bedömning av arbetsområdet:

Du visar dina kunskaper när du:
Deltar i diskussioner
Ställer egna frågor
Svarar på frågor
Arbetar på lektionen med olika övningar
Test

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Tal i bråk- och decimalform och deras användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Tal i procentform och deras samband med tal i bråk- och decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Hur mönster i talföljder och geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas.
  Ma  4-6
 • Grundläggande geometriska objekt däribland polygoner, cirklar, klot, koner, cylindrar, pyramider och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Symmetri i vardagen, i konsten och i naturen samt hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  4-6
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Proportionalitet och procent samt deras samband.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Bedömning

E
Taluppfattning och tals användning
 • Ma  E 6
Du kan på ett korrekt sätt skriva stora tal med siffror. Du förstår positionssystemet på ett korrekt sätt. Du kan avrunda tal i decimalform.
Taluppfattning och tals användning
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Du kan beskriva ett tal i både decimal-, bråk- och procentform. Samt växla mellan de olika uttrycken. Du kan räkna ut det nya priset efter sänkning angett i procent.
Taluppfattning och tals användning
 • Ma  E 6
Du behärskar de fyra räknesätten och kan använda skriftliga räknemetoder.
Algebra
 • Ma  E 6
Du kan teckna uttryck som beskriver matematiska förhållanden.
Algebra
 • Ma  E 6
Du kan lösa enkla ekvationer.
Algebra
 • Ma  E 6
Du kan konstruera, beskriva och uttrycka talföljder och geometriska mönster.
Geometri
Begrepp
Du kan beskriva olika begrepp inom geometri, så som räta vinklar, spetsiga vinklar, trubbiga vinklar, kanter, hörn och symmetrilinje.
Geometri
omkrets och area
 • Ma  E 6
Du kan beräkna area och omkrets på trianglar, kvadrater och rektanglar. Du kan även konstruera dessa efter given area och/eller omkrets.
Geometri
Enheter
Du kan göra enhetsomvandlingar och göra beräkningar med tid.
Sannolikhet och statistik
Utfall
 • Ma  E 6
Du kan avläsa utfallet av en viss händelse och beräkna antal utfall i ett givet problem.
Sannolikhet och statistik
Diagram
 • Ma  E 6
Du kan avläsa och göra beräkningar utifrån diagram
Sannolikhet och statistik
Lägesmått
 • Ma  E 6
Du kan beräkna medelvärde, medianvärde och typvärde.
Samband och förändring
Proportionalitet och procent samt deras samband
 • Ma  E 6
Du kan räkna om mängderna av ingredienserna i ett recept, samt beräkna hur mycket saft och vatten som ska blandas för att få önskad mängd.
Samband och förändring
Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
 • Ma  E 6
Du kan läsa av pris och beräkna pris utifrån ett diagram.
Samband och förändring
Kooridinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Du kan namnge koordinaterna i ett diagram samt konstruera ett eget diagram utifrån givna värden.
Problemlösning
Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Du kan välja metoder som passar bra för att lösa olika problem.
Probelmlösning
Matematiska frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
 • Ma  E 6
 • Ma  E 6
Du kan redovisa hur du har löst ett problem och du använder ett matematiskt språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: