Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Franska åk 7

Skapad 2019-08-20 18:19 i Abrahamsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Bonjour! Här hittar du en planering för vårt första arbetsområde. All information om läxorna finns i planeringen. Bon courage!

Innehåll

 

 

                                                           Planning numéro 1                                 

 

                                                            Salut, ça va?

 

Tidsperiod:

 

 Veckorna 34-45, ht 2019.

 

 

 

Syfte:

 

I vårt första arbetsområde kommer vi att arbeta med repetition av ord, fraser och grammatik, som du lärde dig i årskurs 6, samt gå igenom kapitlen 1 och 2 i vårt nya läromedel Chez nous 2. Vi repeterar hur man gör på franska då man hälsar på någon, då man presenterar sig eller en kamrat och vi tränar också på räkneorden 0-100. Dessutom kommer du att få lära dig en mängd ord på franska som handlar om din vardag, nämligen skolan. Beträffande grammatik kommer du att få lära dig att böja två viktiga oregelbundna verb, nämligen avoir och être, vi repeterar de obestämda och bestämda artiklarna på franska och lär oss att böja adjektiv.

 

 

 

 

 

Mål:

 

·     Att kunna använda dig av ovanstående grammatik

 

·     Att kunna presentera dig själv samt ett par kamrater

 

·     Att kunna prata och skriva om skolan

 

Arbetssätt och material:

 

Vi lär oss genom att tala, lyssna, läsa och skriva enligt materialet. Vi har genomgångar tillsammans och arbetar med kapitel i boken: text, glosor, grammatik, muntliga och skriftliga övningar. Läxor ges från onsdag till onsdag.

 

Tidsplan:

 

Semaine

Lundi

Mardi

Mercredi

 

 

 

 Bienvenue!

 On va se présenter

Des livres, des cahiers...

Devoir – quelle journée ?

Quelques applications – Franҫais premiers pas, Duolingo, ABC Franҫais et UR Play

Klassrumsfraser

Trouve quelqu’un qui !

 

34

     

35

Coup d’envoi 1a

Texte 1a s 10-11 (tb), écoutez, lisez et traduisez

Les mots

Ex 2-6

 

 

La France s 4-5, quiz (tb)

Tu connais Paris? s 6-7 (tb)

Alors demande, Paris

Devoir pour semaine 35 (=Läxa till vecka 35):

·    Lyssna på text 1a som finns på (www.ovningsmastaren. se) och träna på uttalet!

·     Repetera glosorna s 106 i tb (textbok) 12 ord

·           Repetera klassrumsfraser

        ·      Övn 7, 8, 12 och 13 i öb

                (övningsbok)

Texte 1a, les mots

Exercices 1a 2-10 (öb)

Le verbe avoir s 106 (tb)

 

 

Les chiffres hörövn 17 (öb)

Coup d’envoi 1b (öb)

Texte 1b s 24-25 (tb)

Texte, phrases utiles s 16 (tb)

Tu as quel âge

 

Exercices 1b (öb)

Texte, mots phrases utiles s 16 (tb)

Les animaux et L’heure c’est l’heure s 23 et s 30-31 (tb)

 

Devoir pour semaine 36:

·         Verbet avoir

·         Skriv fem egna meningar på franska där olika former av verbet avoir används

Contrôle de devoir

Alors parle! Avoir

36

 

   

 

Coup d’envoi 1c (öb)

Texte 1c s 18-19 (tb)

Exercices 1c (öb)

Répetition 1a-c (öb) och (tb)

Évaluation -Självbedömning ex p 26 (öb)

Devoir pour semaine 37:

       · djur, s 23 (tb)

·         klockslag, s 30-31( tb)

Kontrollera att du är klar med kapitel 1!

37

 

 

 

38

Lecture p 22-23 (tb)

Exercices p 25 (öb)

Muntliga presentationer

Exercices 4-5c p 21 (öb)

un/une – Les animaux s 23 (tb)

Coup d’envoi 2a,  s 28 (öb)

Texte 2a s 28-29 (tb)

 L’heure c’est l’heure s 30-31 (tb)

Chanson ”Michel, lève-toi”

Devoir pour semaine 38:

·         Lyssna på texterna 1b och 1c (tb) – träna på uttal

·         Glosor till text 1b s 106-107( tb)

Le verbe être s 30 (tb)

 

 

Hörövn 4 s 30 (öb)

Exercices s 29-33 (öb)

 

 

Devoir pour semaine 39:

·     Verbet être, se din skrivbok eller s 102 (tb)

·     Egenskapsord, adjektiv -  bavard, gai, gentil, triste,   calme, optimiste, têtu, drôle, méchant, sportif, paresseux, fort

                 Öva med person alternativt

                  djur, egenskapsord, être

                  och veckodagar.

    T.ex.   Mon chat est drôle.

                  Lundi je suis gai.

·         Skriv sex egna meningar som du sätter in i www.lingt.com. URL-adressen meddelas senare !

39

 

 

 

     40

 Alors demande! L’école

Kontrollera att du är klar med övningar till kapitel 2!

(Gör café-dikten)

 

TEST, mercredi le 2 octobre – hörförståelse och skriftligt delprov

L’heure s 35 (tb)

Les chiffres au tableau! – un jeu

Discussion en français à l’aide des cartes

Skolämnen s 34 (tb)

Öva efter schema s 32 (tb)

 

 

 

 

Devoir pour semaine 40:

·         Lyssna på text 2a s 28-29 (tb)

·         Repetera glosorna s 107

·         Gör uppgifter i www.ovningsmastaren.se

Contrôle de devoir 

 

 

 

 

      41

Coup d’envoi 2b (öb)

Texte 2b, mots, phrases utiles s 32-33 (tb)

Alors parle ! Les chiffres och övningar

 

 Exercices s 35-41 (öb)

Devoir pour semaine 41:

      · Lyssna på text 2b s 32-33 (tb)

      · Repetera glosorna från text  

          2b s 108, (je suis en retard- 

          ensemble) (tb)

Contrôle de devoir

      42

Coup d’envoi 2c (öb)

Texte 2c et mots s 36-37 (tb)

À l’école s 39 (tb)

Obestämd och bestämd artikel s 98 (tb)

 

Le panier

À l’école encore s 39

 

 

 Devoir pour semaine 42:

·         Skolämnen s 34 (tb)

·         Skolord s 39 (tb)

Contrôle de devoir

Phrases utiles s 38 (tb)

Exercices s 42-46, 48 (öb)

              

     43

Hörövning s 47 (öb)

Exercices s 42-48 (öb)

Lecture s 40-41 (tb)

Exercices s 49 (öb)

 

Devoir pour semaine 43:

·         Repetera glosorna från text 2b s 108, le cours de franҫais – je ne sais pas)

Contrôle de devoir

Självbedömning s 50-51 (öb)

     44

Vacances

Vacances

Vacances

     45

 Le Sud-Est s 24-25 (tb)

Le Nord-Est s 42-43 (tb)

Le jeu ” L’objet derrière le dos”

-     Tu as un livre?

-     Non, je n’ai pas de livre.

-     Tu as une gomme?

-     Oui, j’ai une gomme.

Devoir pour semaine 45:

·         Lyssna på text 2c s 36-37 (tb)och träna på uttalet

·         Repetera glosorna till text 2c s 109

Contrôle de devoir

Presentera arbetsområde 2 – ny planering

Kläder s 57, färger s 51, un/une/des s 56, le/la/l’/les s 50 et il/elle s 50

     46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedömning:

 

Bedömning sker enligt kunskapskraven för år 9 och omfattar färdigheterna tala, samtala, skriva, läsa och lyssna.

 

 

 

Med reservation för förändringar! Jag uppmanar dig som elev att regelbundet titta i Skolplattformen där jag gör alla eventuella uppdateringar.

 

Förklaring: (tb) – textbok och (öb) - övningsbok

 

Bon courage!

 

 Catharina

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: