👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsårsplanering Engelska 19/20 år 4

Skapad 2019-08-20 18:34 i Killebäckskolan 4-6 (nedlagd) Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Engelska
Terminsplanering Engelska År 4 Vi kommer att använda Gleerups digitala läromedel. Det digitala läromedlet har tillgång till uppläsning av text. Vi arbetar med tillhörande uppgifter i Gleerups samt tilldelade uppgifter i classroom.

Innehåll

 Läsår 19/20

 

Områden vi kommer att behandla:

Ht 19

1. Familjen

2. Pets and Animals

3. Friends

4. Colours and Numbers

5. Christmas 

Vt 20

6. Clothes

7. Hobbies

8. Weather and Seasons

9. Food

10. School 

11. Traveling

12. Sport

 

Metoder och arbetssätt

 • Läsa och tillgodogöra sig innehållet i texter.
 • Öva uttal och förståelse av det som läses
 • Öva på att uppfatta och förstå enkla muntliga instruktioner
 • Läsa och förstå enkla instruktioner 
 • Träna på att skriva enkla meddelanden 
 • Övningar tillhörande Gleerups läromedel
 • Delta i enkla samtalsövningar
 • Övningar för att utveckla sitt ordförråd
 • Träna på att uppfatta och förstå enkel talad engelska, t.ex i lyssnarövningar.
 • Enkla skrivövningar och dokumentationer av uppgifter i classroom.
 • Grammatikövningar: Vi arbetar med; personliga pronomen, "am, are, is", verb med -s på slutet, plural- s, she, he, it och olika verbformer, adjektiv och adjektivformer, räkneord, a & an, possessiva pronomen, veckodagar och klockan, pågående verbform, sammandragen form, prepositioner, substantiv i bestämd form, do och does samt genitivform.
 • I samband med kapitel i läromedlet kommer en läxa. Elevens ska lyssna på text, träna att läsa den och översätta texten.
 • Vi börjar vi med skriftliga glosor under vårterminen.

Glosorna finns på glosor.eu inloggningen är lenabjork4 ni behöver inte något lösenord för att komma åt dem. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer, platser, händelser och aktiviteter.
  En  4-6
 • Åsikter, känslor och erfarenheter.
  En  4-6
 • Vardagsliv, levnadssätt och sociala relationer i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  4-6
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Olika former av samtal, dialoger och intervjuer.
  En  4-6
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn och unga.
  En  4-6
 • Sånger, sagor och dikter.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser som uttal, intonation, grammatiska strukturer och stavning samt fasta språkliga uttryck i det språk som eleverna möter.
  En  4-6
 • Hur ord och fasta språkliga uttryck, till exempel artighetsfraser och tilltalsord, används i texter och talat språk i olika situationer.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att delta i och bidra till samtal, till exempel frågor och bekräftande fraser och uttryck.
  En  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga och berika kommunikationen som uttal och intonation, stavning och interpunktion, artighetsfraser och andra fasta språkliga uttryck samt grammatiska strukturer.
  En  4-6