Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världskrigens tid - Mellankrigstiden

Skapad 2019-08-20 19:23 i Ärentunaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Historia
Mellankrigstiden är den andra delen i arbetsområdet Världskrigens tid. "Aldrig mera krig" var ett påstående som de flesta verkade vara överens om då vapnen tystnat efter Första världskriget. 1920-talet brukar ibland kallas "det glada 20-talet", men under ytan pyrde en hel del missnöje. I många stater var demokratin ny, svag och känslig för yttre påverkan som ekonomisk depression. Detta kom att utnyttjas av icke-demokratiska politiker, mest och betydelsefullast blev den utvecklingen i Tyskland där nazistpartiets ledare Adolf Hitler 1933 kunde utropa sig till enväldig diktator. Sex år senare - 1939 - startade det som historiker senare kommit att kalla för Andra världskriget. Hur och varför denna utveckling kunde ske kommer du få lära dig i detta delarbetsområde om Världskrigens tid.

Innehåll

Arbetsmaterial: läroboken ”Utkik”, sidorna 214-229 (text, begrepp, övningar, instuderingsfrågor), föreläsningar med diskussion och era anteckningar från dessa. Se även denna youtube-kanal, där finns ett klipp som behandlar Mellankrigstiden, en sammanfattning av lärobokens kapitel. Till sist och framför allt: de övergripande frågorna. Det är från dessa som bedömningsuppgifter på arbetsområdet kommer utgå.

 

Arbetsområdets syfte och övergripande frågor, grundade i kunskapskravet för historia, Lgr11. 

 • Hur såg Europa och världen ut efter Första världskriget? Politisk indelning, mäktiga stater osv.
 • Kan du beskriva händelseutvecklingen i USA, Sovjetunionen, Tyskland, Italien och Spanien under Mellankrigstiden? Kan du namnen på ledarna i dessa stater?
 • "Det som händer i USA påverkar resten av världen mycket". Hur är det påståendet sant vad gäller Mellankrigstiden?
 • Vilka är nazismens och fascismens grundläggande tankar? Vad har de två ideologierna gemensamt? Vad skiljer dem åt?
 • Beskriv Adolf Hitlers väg till makten.
 • Varför röstade folk på Adolf Hitler? Ge en komplex förklaring, det vill säga ange flera olika oberoende orsaker.
 • Vilka kopplingar kan du se mellan Versaillesfreden och Andra världskrigets utbrott?
 • Hur har det som hände under den här tiden påverkat oss idag? Påverkar det oss fortfarande? Hur då?
 • Vilka lärdomar kan vi som lever nu dra av händelseutvecklingen under Världskrigens tid? 
 • För att ta till dig arbetsområdet på bästa sätt behöver du förstå begreppen i rutan "Viktiga ord", s. 229 i läroboken.

Bedömning och utvärdering: 

Sker genom seminarieuppgifter, diskussion och skriftliga förhör, med utgångspunkt i de övergripande frågorna ovan.

 

Centralt innehåll från LGR 11 som behandlas i arbetsområdet Världskrigens tid

 • Den europeiska dominansen, imperialism och kolonialism
 • Nationalism och olika former av demokrati och diktatur i Europa och i andra delar av världen
 • De båda världskrigen, deras orsaker och följder. Förtryck, folkdrivningar och folkmord. Förintelsen och Gulag.
 • Historiska berättelser från skilda delar av världen med skildringar av människors upplevelser av förtryck […].
 • Hur historiska källor och berättelser om en familjs eller släkts historia speglar övergripande förändringar i människors levnadsvillkor.
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka nationella identiteter.
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelse.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: