Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundverksamhet vågen

Skapad 2019-08-20 19:27 i Kastellegården förskola Kungälv
Förskola
Grundverksamheten är rutiner och arbetssätt som skapar vår vardag. Vi planerar och genomför verksamheten utifrån vårt uppdrag i förskolans läroplanen, att skapa trygghet, trivsel och lärande. Grundverksamheten utgår från barn gruppens intresse, behov och introduceras varje år för att barnen ska bli trygga, delaktiga, utveckla sin självständighet och använda vår miljö för lek och lärande. Vi kompletterar grundverksamheten med pedagogisk planering för våra teman.

Innehåll

Umgänge

Så här vill vi att det ska fungera med normer, värden, trivsel, delaktighet och socialt samspel. 

Vi arbetar tillsammans med barn och vårdnadshavare för att skapa en god trivsel, trygghet och gruppkänsla. Vi lägger stor vikt vid barnens samspel och empati genom lek och kommunikation.

Vi bygger upp verksamheten från barnens erfarenheter och intressen.

Vi strävar efter en god gruppkänsla, att barnen blir självständiga individer samt utveckla deras sociala kompetens.

 

Rutiner

Så här vill vi att det ska fungera med omsorgsrutiner. 

Vi gör barnen trygga genom våra rutiner såsom måltider med fasta platser och barnen får välja en matramsa.

Vi har samling med hela gruppen varje dag så att barnen lär känna varandra och skapa en trygghet.

När vi ska gå ut får barnen träna sig i att klä på sig för att stärka barnens självständighet.

Efter lunch är barnen indelade i läsgrupper för att utveckla barns språk och intresse för läsning, som komplement använder vi ibland digitala verktyg. Då har de yngre barnen en sovvila med känd pedagog i trygg miljö.

 

Introduktion och inflytande

Grundverksamheten introduceras vid introduktionen i förskolan.  Vi arbetar med en föräldraaktiv introduktion, vilket innebär att föräldrarna är delaktiga och stödjer barnen att utforska vår miljö och hitta leken. Samtidigt får vårdnadshavaren möjlighet till insyn i vårt arbetssätt och vår verksamhet. Vår introduktionsplan utgår från att varje barn tillsammans med sin vårdnadshavare  utforskar vår miljö, deltar i lekar och rutiner och ska känna trygghet och glädje på förskolan. Därefter är det viktigt att varje barn knyter an till oss pedagoger så att vi kan fungera som en trygg person för barnet.

Utvärdering

Vad fick vi för resultat och hur blev måluppfyllelsen? Varför? Vad kan vi utveckla för att öka måluppfyllelsen?

Skriv här vid årets slut...

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: