Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ankarets planering

Skapad 2019-08-20 20:22 i 223201 Förskolan Udden Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
En mall för planering och uppföljning av projektarbetet

Innehåll

Projektplanering

Syfte: Att synliggöra skeenden i naturens kretslopp med utgångspunkt i berättelsen om Herr Pinnemans äventyr.

Varför startar detta projekt? För att vi vill fokusera mer på natur och miljö och utveckla barnens redan väckta intresse för naturen och dess skeenden. Vi använder oss av berättelsen om Pinneman som en startpunkt eftersom vi då även får in aspekter som ensamhet och längtan efter ett sammanhang och får en naturlig övergång till träd och deras liv i naturen eftersom Pinneman är en trädgren.

 Hur såg vi intresset för projektet hos barnen? Barnen har ett stort intresse av naturen och att samla och använda sig av naturliga ostrukturerade material.

Vad vill vi att barnen ska få möjlighet att upptäcka, erfara och utveckla? Vi vill att barnen ska få möjlighet att lära sig mer om naturens kretslopp och skeenden. Vi vill också att barnen ska få en ökad respekt för naturen och allt som ingår där. Vi räknar också med att detta spiller över i en större respekt för varandra.

 

 

Grovplanering

När i veckan erbjuder vi detta projekt? Projektet kommer att genomsyra hela vår verksamhet i olika aktiviteter som vi lägger in både förmiddagar och eftermiddagar. Gruppstorlekar kommer att variera och barnens åldrar kommer också att variera i grupperna eftersom vi vill erbjuda barnen positiva möten med varann i olika konstellationer. Detta för att öka sammanhållningen och gruppkänslan. Vi kommer att vara ute i naturen och på avdelningen och arbeta med olika delar av projektet.

Hur ska miljön förberedas? Vilket material kan behövas? Vi kommer att använda oss mycket av material som vi samlar i naturen i samråd med barnen. Vi kommer att behöva material till experiment av olika slag. Vi kommer att ladda våra miljöer med alster som barnen skapat tillsammans i projektet med material som de samlat in i naturen. I samråd med barnen kommer vi att bestämma vad vi behöver för material och varför.

Vilka barn och pedagoger deltar? Alla pedagoger och barn deltar i arbetet med projektet. Pedagogerna planerar upp stegvis hur arbetet ska fortskrida. Barnen samarbetar med olika kompisar i olika konstellationer.

Hur ska projektet dokumenteras? Genom bilder, text och reflektionsprotokoll. 

Hur ska barnens lärprocesser synliggöras, både på individuell nivå och på gruppnivå? Genom bilder och text

Vad vill vi göra, vilka aktiviteter ska planeras in? Vi ska gå på skogsturer varje vecka. Vi ska blandad annat välja ut pinnemans familjeträd. Samla naturmaterial och undersöka årstidernas skeenden i naturen. Alla barn ska få tillfälle till dramalek och skapande aktiviteter i anslutning till projektet. Barnen ska få följa med till biblioteket två och två och låna böcker.


 

Veckoreflektion 1

Vecka…………………… Arbetslag…………………………………

Vad är barnen upptagna av?

 

Vad gör barnen? Vad säger barnen?

Pedagogernas reflektion kring det de ser och hör i barngruppen

Hände något oväntat? Vad ledde det till?

 

Vad tänker jag om mitt bidrag som pedagog?

 

På vilka fler sätt kunde jag tänkt eller gjort?

 

Nästa steg

Hur ska vi använda det vi sett och hört?

Vilka utmaningar ska vi ge barnen?

 

Ansvars fördelning

Vem gör vad?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Veckoreflektion 2

Hur har vi under veckan arbetat med:

Social kompetens

 

Språk och kommunikation

 

Kultur och skapande

 

Hållbar utveckling

 

Digital kompetens

 

Matematik

 

Naturvetenskap

 

Teknik

 

Utomhuspedagogik

 

Lek

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: