Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Förändra världen

Skapad 2019-08-20 20:50 i Nyvångskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk Svenska
Människor har påverkat historien genom texter, tal och genom att visa mod. Vi läser En osynlig flicka, lär känna Malala och tar reda på vilka personer och rörelser som har påverkat historien och framtiden. Avslutningsvis skriver du ditt eget tal och framför ditt eget tal om hur du vill förändra världen.

Innehåll

 

Veckoplanering

Svenska 05b

tisdag

torsdag 

fredag

v.34

Introduktion:


Den osynlig flickan-

diskussion


Läsning

Diskutera kap 1.

Läsa 15 min


Film om Afghanistan


Diskussion
Läsa 15 minFilm om Afghanistan


Diskussion
v.35

Läsläxa:

Den osynliga  s.1-70

-diskussion/frågor


Läsning
Läsa text om utbildning och flickor i världen


Läsförståelse 

Besvara frågor


Civil olydnad

Värderingsövning

Rätt/fel?


Rörelser/personer som har förändrat världen.


Texter/tal som har påverkat världen. v.36

Läsläxa s.70-125

Den osynliga..

-diskusssion/frågor


Retorik 

Kroppsspråk

Retoriska knep

Tes

Argument-motargument

 

Gemensamt tal

(mall)


I-movie

Skriva tal

v.37

Läsläxa Den osynliga 125-155


Skriva tal (enskilt)

Skriva tal

(enskilt)

Inspelning av tal valfri plats

Inlämning tal kl.11.10

Övrigt

Skrivmall som stöd till ditt skrivande av talet  finns. 

Talet  skrivs på lektionstid i classroom

Inspelning sker hemma. Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv

Matriser

Sv SvA
Hålla tal - Förändra världen

Behöver förbättras
E
C
A
Innehåll
Tes Fakta Exempel Retoriska knep
Du presenterar en tes. Din presentation innehåller fakta och exempel som är relevanta för ditt ämne.
Du presenterar en tydlig tes. Du ger en kort bakgrund till ditt ämne. Din presentation innehåller fakta och exempel som relevanta för ditt ämne. Du använder dig av ett eller ett par retoriska grepp.
Du presenterar en tydlig tes. Du ger en utvecklad bakgrund till ditt ämne. Din presentation innehåller fakta och flera exempel som relevanta för ditt ämne. Du använder dig av flera retoriska grepp.
Argumentation
Argument Motargument
Du har ett par tydliga och relevanta argument.
Du har några tydliga och relevanta argument. Du har minst ett relevant motargument som du bemöter på ett relativt genomtänkt sätt. Din argumentation är relativt genomtänkt.
Du har flera tydliga och relevanta argument Du har relevanta motargument som du bemöter på ett genomtänkt sätt. Din argumentation är väl genomtänkt.
Struktur
Inledning Avhandling Avslutning
Du har en röd tråd med fungerande inledning, avhandling och avslutning.
Du har en tydlig röd tråd, med tydlig inledning, bestämd avhandling och medveten avslutning.
Du har en tydlig röd tråd med tydlig och intresseväckande inledning, bestämd avhandling och medveten avslutning. Du binder samman talets tre delar på ett naturligt sätt.
Framförande
Rösten
Du ger ett i huvudsak säkert och övertygande intryck genom ditt sätt att använda rösten.
Du ger ett relativt säkert och övertygande intryck genom ditt sätt att använda rösten som redskap.
Du ger ett säkert och övertygande intryck genom ditt sätt att effektivt använda rösten som redskap.
Framförande
Kroppsspråk
Du ger ett i huvudsak säkert intryck genom ditt kroppsspråk.
Du ger ett säkert intryck och du förstärker ditt tal med hjälp av ditt kroppsspråk.
Du ger ett säkert och övertygande intryck och du förstärker ditt tal med hjälp av ditt kroppsspråk.
Framförande
Ögonkontakt
Du är förberedd, utgår från ditt manus och har ibland ögonkontakt med publiken.
Du är väl förberedd, vågar släppa ditt manus och talar relativt fritt. Du har mestadels ögonkontakt med publiken.
Du är väl förberedd, talar nästan helt fritt och har mycket god ögonkontakt med publiken.
Skriva texter
 • Sv  E 9
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: