Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 1

Skapad 2019-08-21 07:39 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 1 Svenska
I år 1 arbetar vi med läs- och skrivinlärning. Vi tränar detta kontinuerligt på flera olika sätt.

Innehåll

Till dig som elev:

 

Arbetsområdet

Svenska

Mål

Du ska:

 • kunna alfabetet, veta vad bokstäverna heter och hur de låter.
 • kunna läsa och förstå en enkel text.
 • kunna skriva ljudenliga ord och sätta ihop dem till en mening, för hand och på ipad.
 • kunna skilja på stora och små bokstäver.
 • kunna lyssna och återberätta i olika samtalssituationer, t ex vid högläsning.
 • muntligt kunna berätta om ett vardagsnära ämne.
 • utöka ditt ordförråd.
 • kunna följa en enkel instruktion.

Arbetssätt

 Vi kommer att:
 • arbeta i "Träna bokstäver".
 • ha språklekar.
 • ha läsgrupper där vi arbetar med läseboken.
 • läsa böcker i par men också på egen hand.
 • ha högläsning och du kommer att delta i samtal kring bokens innehåll.
 • skriva egna texter för hand och på ipad och rita bilder som hör ihop med texten.
 • skriva gemensamma texter.
 • ha stunder då du inför gruppen får berätta om något  från din vardag.
 • titta på "Livet i bokstavslandet.

 

Redovisningsform

Du redovisar kontinuerligt dina kunskaper i den dagliga undervisningen.

Bedömning

Vi bedömer din förmåga att:

 • kunna läsa och förstå en enkel text.
 • kunna skriva ljudenliga ord och sätta ihop dem till en mening, för hand och på ipad.
 • kunna lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
 • muntligt kunna  berätta om något vardagsnära ämne för dina klasskamrater.

Reflektion

 

Till dig som lärare:

 

Övergripande mål och riktlinjer

Syfte

Centralt innehåll

Kunskapskrav

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Texter som kombinerar ord och bild, till exempel film, spel och webbtexter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: