👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap V. 34-43

Skapad 2019-08-21 08:21 i Spånga grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 9 Samhällskunskap
V kommer att arbeta med följande arbetsområden 1) Samhällsekonomi 2) Konflikter När det gäller undervisningsmaterial som uppgifter och genomgångar finns detta i elevernas Teams under kanalen Samhällskunskap och Geografi. Eleverna har tillgång till Teams genom sina datorer. För mer info om veckoplanering klicka på fliken "Innehåll".

Innehåll

 

Veckoplanering - uppdateras löpande

Vecka 42

Vi arbetar med Irak-konflikten med fokus på orsaker, konsekvenser och möjliga lösningar. Eleverna kommer få presentera sina svar i muntligt med hjälp av det digitala verktyget FlipGrid. 

 

Vecka 41

Vi arbetar med konflikter. Vi fäster fokus på orsaker och konsekvenser av olika konflikter för att sedan studera FN:s roll i konfliktlösning. T.ex. säkerhetsrådets betydelse och frågor om folkmord. 

 

Vecka 40

Vi gör klart delen om finans- och penningpolitik.

 

Vecka 39 

Vi börjar med begreppen inflation och deflation. När detta är klart går vi igenom finans- och penningpolitik.

Se länkar med inspelade genomgångar. 

 

Vecka 38

Vi gör klart uppgiften om prismekanismen för att sedan lära oss om olika konjunkturlägen. PowerPoint och inspelade genomgångar kommer att publiceras i Teams. 

 

Vecka 37Vi arbetar med prissättning utifrån utbud och efterfråga. Eleverna kommer att arbeta i Digiexam med frågor under lektionerna. Till detta blir det genomgångar och övningar. 


Vecka 36


Vi fortsätter med det ekonomiska kretsloppet.

Vecka 35


Vi fortsätter med aktiesparande för att sedan börja med samhällsekonomi. Vi börjar med ekonomins grunder med fokus på produktionsfaktorer. ekonomiska system och det ekonomiska kretsloppet. 

 

Vecka 34 

Vi arbetar med aktiesparande. Eleverna får lära sig grunderna i aktier och därefter sätter varje elev ihop sin egna aktieportfölj. I slutet av veckan diskuterar vi utvecklingen av aktieportföljen utifrån möjligheter och risker. Se Lärarlogg gällande lektionsuppgiften om aktiesparande.