Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textgenrer - tema texter i olika ämnen

Skapad 2019-08-21 08:23 i Rävekärrsskolan Mölndals Stad
Grundskola 6 Svenska
Här kommer vi gå igenom vad som är typiskt för varje textgenre som du ska känna till. Olika texter skrivs för olika syften. För att dessa ska bli så tydliga som möjligt krävs det att du skriver texterna med en viss struktur och språkliga drag.

Innehåll

Dessa texttyper kommer vi att arbeta med: 

 • Beskrivande text
 • Förklarande text
 • Instruerande text
 • Argumenterande text
 • Återberättande text
 • Berättande text

Vi kommer att:

Gå igenom typiska drag för olika textgenre

Språkliga drag

Grammatik

 

Upplägg:

Genomgångar

Läsa exempel på olika texter

Arbeta med olika texter enskilt, i par och tillsammans

Skriva olika texter

Koppla arbetet till andra ämnen i skolan där ni kommer att arbeta med olika texter. 

Du kommer att visa dina kunskaper genom att:

Vara aktiv på lektionen

Analysera olika texttyper

Skriva texter

Sammanfattande prov på slutet av arbetet

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Texter i form av skönlitteratur, lyrik, dramatik, sagor och myter som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: