Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Alingsås 400 år

Skapad 2019-08-21 08:25 i Gustav Adolfsskolan Alingsås
Fördjupning av tiden som präglat Alingsås.
Grundskola 7 – 9 Historia Geografi
Alingsås fyller 400 år. Vi fördjupar oss i den perioden.

Innehåll

Arbetsområde:

Den 21 september fyller Alingsås 400 år. 

Vi skall under de närmaste veckorna titta närmare på de fyra seklerna som passerat i vår lokalhistoria samt koppla dem till händelser i världen under samma period.

Konkreta mål:

Efter arbetsområdet kommer eleverna att ha en fördjupad kunskap i att söka och ta del av information samt att källkritiskt välja texter och bedöma dem. Händelser från det centrala innehållet i Ge och Hi kommer att matchas mot vår lokalhistoria för en ökad förståelse för hur bland annat globaliseringen tilltagit.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

Välja, presentera samt källkritiskt granska stoff. Den muntliga, såsom den skriftliga delen kommer att vara betygsgrundande.

Undervisning:

 

Undervisningen kommer att utgå från genomgång om hur vi granskar källor för att sedan övergå till fritt sökande av information kring olika tidsperioder i stadens historia. 

 Redovisning består av muntligt i grupp samt enskild inlämningsuppgift.

Uppgifter

 • Individuell uppgift - Alingsås 400 år

 • Alingsås 400 år.

 • Alingsås tillblivelse fram till idag...

 • Fördjupningsuppgift om Alingsås

 • Alingsås 400 år

 • Vad kan du om Alingsås?

 • Vad kan du om Alingsås?

 • Alingsås 400 år.

 • Alingsås 400 år.

 • Alingsås 400 år

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Fältstudier av natur- och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället.
  Ge  7-9
 • Den ökade världshandeln mellan Europa, Asien, Afrika och Amerika.
  Hi  7-9
 • Industrialiseringen i Europa och Sverige. Olika historiska förklaringar till industrialiseringen, samt konsekvenser för olika samhällsgruppers och människors levnadsvillkor i Sverige, Norden, Europa och några olika delar av världen. Migration inom och mellan länder.
  Hi  7-9
 • Revolutioner och framväxten av nya idéer, samhällsklasser och politiska ideologier.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor kan berätta om människors och gruppers strävan att påverka och förbättra sina egna och andras levnadsvillkor, till exempel genom uppfinningar, bildandet av fackföreningar och kampen mot slaveri.
  Hi  7-9
 • Exempel på hur 1800- och 1900-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att skapa eller stärka gemenskaper, till exempel inom familjen, föreningslivet, organisationer och företag.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  C 9
 • Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt
  Ge  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  A 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Ge  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar, samt om Förintelsen och andra folkmord.
  Hi  A 9
 • Dessutom förklarar eleven hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
  Hi  A 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  A 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: