Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den tredje statsmakten - massmediers roll i samhället

Skapad 2019-08-21 08:46 i Hamburgsundskolan Tanum
Grundskola 8 Samhällskunskap
Du omges hela tiden av medier. Tv, tidningar, radio och Internet. Eftersom mycket av det du tycker och vet kommer från medier borde du ha stenkoll på hur de fungerar. Har du det? Varför finns medier? Varifrån kommer nyheterna? Vem väljer ut dem? Vad kan man lita på? Vilken makt har medierna?

Innehåll

Mål – Syfte, centralt innehåll och konkretiserade mål

Du ska kunna:

 • mediebegrepp
 • granska bilder kritiskt
 • förklara mediernas roll och makt i samhället
 • berätta om möjligheter och risker med sociala medier
 • vilket ansvar vi själva har i traditionella och sociala medier
 • föra källkritiska resonemang 
 • visa att du har kunskaper om aktuella händelser i samhället och vad som gör en viss händelse till en nyhet

Bedömning – Vad som skall bedömas och hur det går till. Kopplade kunskapskrav

Du kommer bedömas utifrån matriserna nedan och visa hur långt du nått i din kunskapsutveckling genom att:

 • föra muntliga och skriftliga resonemang  i grupp och helklass om mediernas roll och betydelse, aktuella samhällsfrågor och vikten av källkritik
 • granska bilder, göra bildanalys och föra samtal kring detta
 • producera skriftliga (eller muntlig framställning) där du för resonemang och argumentation om mediernas roll i samhället och förklara viktiga begrepp, samband och föra resonemang om källkritik i dagens medievärld. 

 

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Genomförande utifrån mål och kunskapskrav ovan:

Vilket innebär att du...

 • läsa och göra tillhörande uppgifter (muntligt i par eller skriftligt) rörande kapitlet "Information och kommunikation" i
  Samhällskunskap 7-9 (s.43-68.) 
 • arbeta med ett urval av Blankspots digitala sida om "Medier och informationskunnighet"
 • tillsammans med en kamrat presentera veckans nyheter vid ett tillfälle under höstterminen 
 • vara aktiv i diskussionerna om texters och bilders syfte och trovärdighet
 • producera en skriftlig text (eller film på din Ipad) där du resonerar om mediers roll i samhället

Löpande instruktioner ges i Google Classroom. 

Tidsåtgång:

v. 34-40 på lektionerna i samhällskunskap samt tillhörande hemuppgifter. Inlämning av avslutande text/film på området under v 41. Presentation av nyheter löper över hela terminen.  

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Mediernas roll som informationsspridare, opinionsbildare, underhållare och granskare av samhällets maktstrukturer.
  Sh  7-9
 • Olika slags medier, deras uppbyggnad och innehåll, till exempel sociala medier, webbplatser eller dagstidningar.
  Sh  7-9
 • Möjligheter och risker förknippade med internet och digital kommunikation samt hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  7-9
 • Nyhetsvärdering och hur den kan påverka människors bilder av omvärlden. Hur individer och grupper framställs, till exempel utifrån kön och etnicitet, samt hur information i digitala medier kan styras av bakomliggande programmering.
  Sh  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: