Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Havets Planeringsmall: 2019-2020

Skapad 2019-08-21 09:05 i Frösakulls förskola Halmstad
Förskola
Att alla som ingår i arbetslaget ska utifrån sina roller genomföra utbildningen i enlighet med de nationella målen och undersöka vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra utbildningen och därmed öka måluppfyllelsen lpfö 2.6 . .

Innehåll

Havets Planeringsmall: 2019-2020

Vart är vi?

- Barnen leker mycket med bilar.
- Bygg & Konstruktion
- Pyssel & Skapande
- Sällskapsspel
- Rollek
- Vårt "Mysrum" behöver utvecklas

 

Vart är vi nu: 2020-02-05

Lärmiljön har förändrats vilket har lett till att den lek som vi var vid tidigare har utvecklats. Barnen leker mer blandat & med flera olika material. Materialet har blivit tillgängligt till alla barn, exempel är nu när magneterna finns i vårat lilla rum (Mysrum), vilket vi nu ser att alla barnen har möjlighet att få ta del av det materialet. Det är även mer vanligt bland alla barnen att pyssla och skapa. Även spel har blivit roligt för barn i alla åldrar. Nu när miljön är ändrat så har även rolleken utvecklats vidare i flera rum. Att leka kiosk, loppis & mamma, pappa, barn har blivit vanligt. 

Vi tänkte om när det gäller vårat mysrum. Vi har delat upp byggmaterial i alla rummen vilket har lett till mer tillgängligt för alla barnen. 

Vart ska vi?

Mål för projekt

 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,

 

 • Reviderad 5/2-20: Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla självständighet och tillit till sin egen förmåga 

Vi kommer att arbeta med att få en trygg och gemensam grupp. Därifrån kan vi tillsammans lära oss nya saker i vår omgivningen. Barnen lär sig av varandra i deras lek och i olika aktiviteter. Vi vuxna tar in barnens intressen och tankar för att vi sedan tillsammans med barnen ska kunna föra vidare vårt kommande projekt. 

 

 • Barnens intressen, initiativ behov: vilka av barnens intressen, initiativ och behov kan integreras i målområdet? Vilket projekt ska presenteras för barnen?
  - (28/10-19): Vårt huvudprojekt är Snick & Snack. Av barnens intressen har vi skapat kojor både inne och ute av olika material.
  - (Svar: 5/2-20): Vi vill ta vara på barnens intresse för Lego och byggande och göra ett gemensamt projekt över avdelningarna Ängen och Havet. Vi vill även arbeta med värdegrundsarbetet i projektet och främja vänskap och samarbete. Detta gäller barn födda 14. Övriga fortsätter med Snick & Snack. 

 

 • Förståelse: Vilken förståelse ska barnen utveckla?
  - (28/10-19): Förstå empati & varandras känslor. 
  - (5/2-20): Främja vänskap & samarbete (Värdegrund)

 

 • Förmågor: Vilka förmågor ska barngruppen utveckla?
  - (28/10-19): Matematik, språk, turtagning, olikheter.
  - (5/2-20): Empati 

 

 • Pedagogens förhållningssätt: vilka förhållningssätt behöver pedagogen ha i aktiviteten för att lärandet ska ske i barngruppen?
  - (28/10): Ett lugn & är lyhörd till alla barnen. Försöker lyfta fram de tysta barnen utan att utsätta dem för någon som de är otrygga i. Försöker erbjuda barnen olika aktiviteter som de kan känna sig bekväma i. 

 

Mål för vardagssituationer

 • Vi kommer att tänka mer på "den fria leken". 
  • Barnen leker bra, men högt. De behöver träna på att kommunicera med varandra och sätta sin in sina kompisars tankar. 
   Lpfö 18
   Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler

Hur gör vi?

 • Vem gör vad, och när?
  • Vi turas om att göra olika saker, t.ex hålla i en samling. Vi för en dialog med varandra. 
 • Hur kan vi inkludera vårdnadshavarna i utbildningen?
  • Via unikum & Whiteboarden i hallen. Vid olika "små-projekt" kan vi be föräldrar att ta med ett par saker som mjölkkartong.

Hur blev det?

"Barnen leker bra, men högt. De behöver träna på att kommunicera med varandra och sätta sin in sina kompisars tankar."
 • (Svar): Barnen fortsätter leker bra och ljudnivån har dämpats. Vi kan inte konkret säga vad som gör att det blivit så, men vi är närvarande i rummet. Vi stör inte barnen i deras lekar, men vi visar att vi är närvarande & stöttar dem när det behövs. Vi kan starta en egen aktivitet så som att bygga med klossar & då kan det hända att barnen kommer till oss. Vi stör inte barnen i deras lek, men dem är välkomna i våran. 
 • (Svar): Med hjälp av Snick & Snack har vi pratat och arbetat tillsammans med barnen om hur man är en bra kompis. Vi har påbörjat temat.

 

"Vi kommer att arbeta med att få en trygg och gemensam grupp. Därifrån kan vi tillsammans lära oss nya saker i vår omgivningen. Barnen lär sig av varandra i deras lek och i olika aktiviteter. Vi vuxna tar in barnens intressen och tankar för att vi sedan tillsammans med barnen ska kunna föra vidare vårt kommande projekt."

 • (Svar): Vi är på god väg till att skapa en trygg och gemensam grupp. Det vi vuxna har gjort är att vi är trygga och lyssnar på varandra, samt barnen. Vi hjälper varandra vilket speglar sig till barnen. 
 • (Svar): Vi har fått en bredare kunskap kring barnens intressen & vi lyssnar på barnens tankar och diskuterar med dem kring hur vi ska föra vidare våra projekt. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: