Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

English 5, reading and listening

Skapad 2019-08-21 09:12 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Engelska
We are going to read and listen to different texts, work with the content and comment on them.

Innehåll

 

 

 

 

Monday

 

Wednesday

 

Friday 1

 

Friday 2

 

34

 

 

 

Intro

35

1. Presentera terminen i stora drag.

2. Literary terminology – definitions.

Come Get me: ta upp ord, lyssna på texten (visa ljudsidan) arbeta med frågor, skriva på dator om dessa finns, annars med penna och papper. Alternativt tänka eller få hjälp med att skriva.

Arbeta vidare med och samtala om frågorna till Come Get me.

Titta lite på kunskapskraven.

 

Ten years without a book; läsa och förstå.

 

Mer tid: Product placement s. 44-47 + uppg s. 48-49

36

Läsa The Necklace och svara skriftligt på de individuella frågorna och lämna in i Unikum.

Läsa The Necklace och svara skriftligt på frågorna och lämna in i Unikum. Börja tänka på gruppdiskussionsfrågorna

Gruppdiskussioner om The Necklace

 

Läsförståelse Girl Gang Members

 

Mer tid: Product placement s. 44-47 + uppg s. 48-49

37

Lyssna på Getting out, svara på frågorna individuellt + gå igenom tillsammans

Titta på Unbelievable housetruck…. Och svara på frågor, skriftligt. Lämna in i Unikum

1. Fortsätta titta på kunskapskraven

2. Arbeta vidare

 

38

Titta på TED-talk Greta

Hörförståelse

 

 

What?

We are going to practise our understanding of spoken and written English, the ability to interpret content as well as summarizing and commenting on what we read och watched.  

How?

Talk and write about what we have read/listened to and watched.

 

Why?

To give students the opportunities to develop the following:

 1) Understanding of spoken and written English, and also the ability to interpret content.

2) The ability to express oneself and communicate in English in speech and writing.

 

Assessment

Reading comprehension

Listening comprehension

Group discussion

Written text

 

 

Material

Textbook Blueprint A

Texts on paper.

Internet.

Uppgifter

  • The Necklace

  • Reading comprehension "Girl gang members"

  • Unbelievable housetruck transformation

  • TED-talk Greta

  • Listening comprehension

Matriser

Eng
English 5, reading and listening

E
C
A
Läsa och förstå
Du visar att du förstår huvudsakligt innehåll och uppfatta tydliga detaljer i tydligt formulerad skriven engelska, i de genrer vi har arbetat med.
Du visar att du förstår huvudsakligt innehåll och uppfatta väsentliga detaljer i tydligt formulerad skriven engelska, i de genrer vi har arbetat med.
Du visar att du förstår såväl helhet som detaljer i tydligt formulerad skriven engelska, i de genrer vi har arbetat med.
Läsa och förstå
Du visar detta genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar detta genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar detta genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Lyssna och förstå
Du visar att du förstår huvudsakligt innehåll och uppfatta tydliga detaljer i talad engelska i varierande tempo i de aktiviteter vi har genomfört.
Du visar att du förstår huvudsakligt innehåll och uppfatta väsentliga detaljer i talad engelska i varierande tempo i de aktiviteter vi har genomfört.
Du visar att du förstår såväl helhet som detaljer i talad engelska i varierande tempo i de aktiviteter vi har genomfört.
Lyssna och förstå
Du visar detta genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar detta genom att välgrundat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Du visar detta genom att välgrundat och nyanserat redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet
Uttrycka sig i skrift
I skriftliga framställningar i olika genrer formulerar du dig relativt varierat, relativt  tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer formulerar du dig sig relativt varierat, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat
I skriftliga framställningar i olika genrer formulerar du dig varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat.
Du formulerar dig med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Du formulerar dig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Du formulerar dig med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation
Samtala
I muntlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker du dig tydligt och med visst flyt
I muntlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker du dig tydligt och med flyt.
I muntlig interaktion i olika, även mer formella, sammanhang uttrycker du dig tydligt, relativt ledigt och med flyt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: